LHL

Hopp direkte til innhold

Vårt team

Vi vet at god oppfølging før og etter operasjonen er viktig for et godt resultat.

Det tverrfaglige teamet som skal følge deg før, under og etter operasjonen består blant annet av kirurg, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog.

Våre spesialister - slankeoperasjonsteamet

Peter Funch-Jensen

Peter Funch-Jensen

Professor og spesialist i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi

Peter Funch-Jensen er professor ved Aarhus Universitet i Danmark, og en av pionerene innen kikkhullskirurgi i Danmark. Han er en av Nordens ledende og mest rutinerte overvektskirurger, og har gjennomført mer enn 4000 slankeoperasjoner. Peter Funch-Jensen har undervist på en rekke slankeoperasjonskurs verden over, og har foretatt demonstrasjonsoperasjoner i mange land i Europa, Midtøsten og Canada.

Arne-Jan Petersen

Arne-Jan Petersen

Overlege. Spesialist i anestesi

LHL-sykehuset Gardermoen

Arbeidet ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Ansatt i LHL som overlege siden 2012.

Bred erfaring med svært komplisert anestesi.

Per Halvorsen

Per Halvorsen

Overlege. Spesialist i anestesi

LHL-sykehuset Gardermoen

Arbeidet ved Ullevål sykehus, A-hus og Nordland sentralsykehus. Ansatt i LHL som overlege siden 1998.

Bred erfaring med svært komplisert anestesi.

Torgrímur Sigfússon

Torgrímur Sigfússon

Spesialist i klinisk psykologi

LHL-sykehuset Gardermoen

B.A. i psykologi fra Islands Universitet, videreutdanning i helsepsykologi og Cand. Psych. grad fra Københavns Universitet i 1997. Senere toårig videreutdanning i gruppeterapi fra IAP (Institutt for Aktiv Psykoterapi). Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, i 2007 fra Norge. Flere års erfaring som psykoterapeut på spesialisthelsetjenestenivå. Fra 2011 jobbet med rehabilitering av hjertepasienter ved LHL-klinikken Feiring, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Robin Gaupset

Robin Gaupset

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Robin Gaupset har sin medisinske embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1992 og er godkjent spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Gaupset er overlege ved Akershus universitetssykehus, og har tidligere jobbet ved Sykehuset i Namsos, St Olavs hospital, Aker universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø og i Volvat.

Gaupset har bred erfaring med kreftkirurgi (flere hundre prosedyrer), fedmekirurgi (nesten 2000 prosedyrer) og generell kirurgi. Han har en sentral rolle i flere kurs rettet mot spesialister og utdanningskandidater i Norge. Gaupset er fagansvarlig for gastroenterologisk kirurgi ved LHL.

Gro Wuttudal Kjøren

Sykepleier

LHL-sykehuset Gardermoen

Gro Wuttudal Kjøren har vært ansatt i LHL siden 2001. Har vært med siden oppstart av overvektskirurgi fra januar 2017.

Mari Rasmussen

Sykepleier

LHL-sykehuset Gardermoen

Mari Rasmussen har vært ansatt i LHL siden 2012. Har vært med siden oppstart av overvektskirurgi fra januar 2017.

Anne Marie Bjørnereim

Sykepleier

LHL-sykehuset Gardermoen

Anne Marie Bjørnereim har vært ansatt i LHL siden 2001. Har vært med siden oppstart av overvektskirurgi fra januar 2017.