LHL

Hopp direkte til innhold

Smittevern: Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Hjerte og kar

Utblokking av kransarterier (hjertepulsårer) PCI (Perkutan Koronar Intervensjon) og stenting.

PCI er en av de vanligste behandlingsteknikkene for å åpne trange eller tette kransarterier.

Fritt behandlingsvalg Offentlig avtale
Ansvarlig lege:
Olaf Rødevand
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Undersøkelse med forberedelser tar cirka 30 minutter. Selve behandlingen tar fra 15 minutter til 2-3 timer.

Hvis koronararteriene blir trange som følge av fett og kalkavleiringer, blir det vanskelig å få nok blodforsyning og oksygen til alle deler av hjertemuskelen.

De plagene dette kan medføre vil lindres dersom arteriene "åpnes opp" med PCI. Vanligvis er utblokking en enkel prosedyre som vi kan gjøre via samme innstikksted som hjertekateteriseringen - som gjennomføres før utblokkingen.

Noen trenger å blokke ut flere årer. Da er det kanskje ikke mulig å gjennomføre alt i én behandling, og må derfor komme tilbake for å fullføre behandlingen.

Behandlingsdetaljer

Ankomstdagen blir du tatt imot av sykepleier som tar EKG, blodtrykk, eventuelt nye blodprøver og gjennomgår sykehistorien din.

For å kunne avgjøre om PCI er anbefalt behandling må vi først gjøre en røntgenkontrastundersøkelse av hjertets koronarkar (koronar angiografi).

Denne undersøkelsen, med forberedelser, tar cirka 30 minutter. Hvis kardiologen finner forsnevringer av betydning og mener at du bør behandles med utblokking, får du som regel tilbud om dette med det samme.

Utblokking med ballong

Molly Borman-Pullen
Foto: Molly Borman-Pullen

Utblokking - PCI

En ballong føres gjennom pulsårene til de forsnevrede delene, og utvides for å åpne blodårene. Dermed strømmer blodet uhindret.

Via kateteret føres en ledesonde inn i den trange åren. Ballongen skyves inn og utvides ved hjelp av væske når den er ført helt frem til det trange partiet i åren. Utvidelsen varer vanligvis mindre enn ett minutt.

Utblokking med stent

Molly Borman-Pullen
Foto: Molly Borman-Pullen

Stenting

Stenten er et nettingrør som spiler ut blodåren for at den skal holdes åpen. De fleste stentene er "impregnert" med et medikament som sakte frigjøres, og som skal hindre ny tilstopping på samme sted i blodåren.

Behandling med ballong alene gir ofte ikke tilfredsstillende resultat, derfor blir en stent (metallarmering) ofte brukt slik at stentimplantasjon sikrer et tilfredsstillende resultat.

Stenten ser ut som et lite sylinderformet metallgitter. De fleste stentene man benytter i dag er belagt med et tynt lag medikament, altså medikamentfrigjørende stent, for å hindre at det over tid skal utvikle seg arrvev av betydning i stenten.

Stenten er montert på en ballong og ekspanderes når ballongen utvides. De fleste stentene gror etter hvert fast i åreveggen og vil alltid være der. Stenter som er laget av materiale som kan løse seg opp og bli borte benyttes i spesielle tilfeller.

Koronar angiografi og PCI

Røntgenundersøkelse og utblokking av hjertets kransårer. Før, under og etter oppholdet hos oss.

Etter behandlingen

Hvis inngrepet har foregått via innstikk i pulsåren nær håndleddet behøver du sannsynligvis ikke å holde sengen etter inngrepet. Du må imidlertid holde armen i ro resten av dagen, og ikke løfte tungt med denne armen på to dager.

Er inngrepet gjort via innstikk i pulsåren i lysken kan det være nødvendig at du ligger stille et visst antall timer i etterkant for å sikre at det ikke oppstår en blødning. Du må unngå tunge løft de neste tre-fire dagene og også være forsiktig når du går i trapper.

De fleste kan reise hjem dagen etter inngrepet.

Etter hjemreise må du kontakte lege hvis:

  • det oppstår hevelse
  • rødhet
  • smerte i lysken
  • du har smerter eller ubehag i brystet

Medisiner

Etter inngrepet får du medisiner som en del av behandlingen. Ved utblokking med stent brukes vanligvis blodfortynnende behandling i form av acetylsalisylsyre kombinert med et annet blodplatehemmende medikament. Disse preparatene hemmer blodplatenes tendens til å klumpe seg sammen og reduserer dermed risikoen for at stenten blir tett ved at det oppstår blodpropper.

Legen vil avgjøre hvilken medisinering som er best for deg.

Oppfølging

Etter inngrepet er det viktig å komme raskt i gang med trening og aktivitet. Mange har stor nytte av et rehabiliteringsopphold for å komme i gang med nødvendige livsstilsendringer.

Her ser du en oversikt over våre hjerterehabiliteringstilbud.

Nyttige informasjon for deg som har vært til hjerteutreding eller hjertebehandling ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Hva nå? Hvordan leve?

Risiko

Alle innvendige undersøkelser av kroppen innebærer en viss risiko for komplikasjoner. For hjertekatetrisering og PCI kan det for eksempel være blødninger fra innstikkstedet. Hjerteinfarkt og hjerneslag kan forekomme, men det er svært sjeldent.

Våre spesialister

Våre spesialister – kardiologi

Olaf Rødevand

Olaf Rødevand

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Avdelingsoverlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg en mastergrad i helseadministrasjon.

Olaf er hovedredaktør i Hjerteforum, det nasjonale tidsskriftet for norske kardiologer.

Han har tidligere arbeidet ved Akershus universitetssykehus (1985-95), Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet (1995-2001). Ansatt i LHL siden 2001.

Yngvar Myreng

Yngvar Myreng

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1976 og har i tillegg en mastergrad i helseadministrasjon.

Yngvar har tidligere arbeidet ved Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Hafslund Nycomed. Ansatt i LHL siden 1990.

Rasmus Moer

Rasmus Moer

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Han er utdannet ved Universitetet i Mainz i Tyskland i 1984.

Han har tidligere arbeidet ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer og Örebro universitetssykehus. Ansatt i LHL siden 1997.

Sindre Stavnes

Sindre Stavnes

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Han er utdannet ved universitetet i Oslo i 1985.

Tidligere har Sindre arbeidet ved Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Aker sykehus og Diakonhjemmets sykehus. Ansatt i LHL siden 2001.

Shanmuganathan Limalanathan

Shanmuganathan Limalanathan

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Han er utdannet ved universitetet i Bergen i 1991 og tok sin doktorgrad ved universitetet i Oslo.

Tidligere har Limal arbeidet ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, Oslo Universitetssykehus, Seksjonsoverlege ved Bærum sykehus. Ansatt i LHL siden 2015.

Tommy Larsen

Tommy Larsen

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Utdannet ved Vrije Universitet, Amsterdam i 2005 og er i tillegg utdannet Bioingeniør. Tidligere jobbet ved UNN Tromsø, hjertemedisinsk avdeling 2010-2018.

Ansatt i LHL siden 2018.

Våre spesialister – radiologi

Eyvind Gjønnæss

Eyvind Gjønnæss

Spesialist i radiologi

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Utdannet ved Universitetet i Oslo i 1994.

Han har tidligere arbeidet ved Oslo Universitetssykehus, Aker og Ullevål. Ansatt i LHL siden 2012.

Martin Sökjer

Martin Sökjer

Spesialist i radiologi

LHL-sykehuset Gardermoen

Overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Han har sin utdanning fra Universitetet i Lund i Sverige i 1994.

Martin har tidligere arbeidet ved Ullevål sykehus. Ansatt i LHL siden 2014.