LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Ortopedi

Vertebroplastikk

Vertebroplastikk brukes til å behandle smertefulle brudd/sammenfall av ryggvirvlene hos benskjøre pasienter. 

Ansvarlig lege:
Pål J. Husby
 • Varighet: Selve behandlingen tar ca. 1-2 timer. Du må regne med å bli på sykehuset inntil 6 timer etter behandlingen.

Vertebroplastikk består i å sprøyte inn medisinsk ben-sement i virvelen som er brukket. Dette gjøres i lokalbedøvelse mens pasienten er våken. 

Hvordan virker behandlingen?
Vertebroplastikk er spesielt effektivt på osteoporotiske brudd, fordi sementen limer sammen bruddspaltene og fyller opp virvelen med sterk ben-sement. Bruddet blir stabilisert, og som ved et hvilket som helst annet benbrudd er det viktig å stabilisere brudd for å få smertelindring.

1-2 dager etter behandlingen kan du regne med å kjenne effekten av behandlingen. Noen kjenner at de blir smertefrie med en gang, eller samme dag som sementen settes inn. 

Ofte kan pasienten slutte helt med smertestillende medikamenter. 

Passer for

Vertebroplastikk brukes til å behandle smertefulle brudd/sammenfall av ryggvirvlene hos benskjøre pasienter. 

Eldre mennesker som får en eller flere brudd blir ofte immobilisert, og dette fører raskt til tap av muskel- og benmasse. 

Høye doser med smertestillende, spesielt narkotiske smertestillende, må ofte til for å dempe smerten ved brudd i ryggvirvlene. Dette begrenser pasienten ytterligere. 

Det er ingen øvre aldersgrense for denne behandlingen, da man ikke trenger narkose. Pasienter som er så svekkede at de ikke tåler kirurgiske inngrep med narkose, vil kunne tåle vertebroplastikk fordi det gjøres med lokalbedøvelse, og pasienten er våken under hele prosedyren. 

Benskjøre pasienter har ofte så svak bensubstans at åpen kirurgisk behandling uansett ikke er aktuelt, fordi bensubstansen er for svak til å feste for skruer og plater. 

Andre som kan ha god effekt av vertebroplastikk

 • pasienter med smertefulle brudd på grunn av ondartede svulster
 • pasienter med spredning av kreft
 • pasienter med myelomatose
 • pasienter med godartede svulster som for eksempel aggressive hemangiomer

Om forløpet

Forberedelser

Pasienten skal være fastende 4 timer før behandlingen, men kan ta morgenmedisin med litt vann.

Følgende blodprøver må foreligge:

 • INR
 • Hb
 • Trombocytter
 • SR
 • CRP
 • Leukocytter

Henvisende lege får beskjed om dette.

Hvis du bruker blodfortynnende medisin må du stoppe med dette før behandling. Dette avtales i forkant.

Selve dagen

Du må regne med å bruke dagen på sykehuset. Selve prosedyren tar ca. 1-2 timer avhengig av hvor mange virvel som skal behandles. Opptil 4 virvler kan behandles i samme seanse.

Når du kommer til behandlingen får du først en veneflon (kanyle) i armvene. Deretter får du en dose antibiotika (Cefalotin) intravenøst. Deretter legger du deg på magen på røntgenbordet hvor behandlingen utføres. 

Huden over den virvelen som er aktuell, vaskes med klorhexidinsprit, og det legges et sterilt laken over området. Deretter får du lokalbedøvelse i huden og ned til virvelen. I mange tilfeller gis det litt ekstra beroligende og smertestillende intravenøst. Deretter settes en hul nål på tykkelsen med et tynt sugerør inn i virvelen under veiledning av topp moderne digitalt røntgenutstyr med 2 røntgenrør. 

Gjennom nålene sprøytes sementen så inn i ryggvirvelen. Sementen har en tykk, tannpastaliknende konsistens når den sprøytes inn, og røntgenlegen følger nøye med på sementinjeksjonen med røntgengjennomlysning i 2 plan når den sprøytes inn. Selve innsprøytingen tar ca. 5-10 minutter. 

 • Blodtrykk og puls overvåkes under hele prosedyren. 
 • Etter prosedyren får du en dose antibiotika til, og det vil bli tatt en CT-kontroll. 
 • Du må beregne å bli på sykehuset i inntil 6 timer etter behandlingen. 
 • Det serveres et enkelt måltid etter prosedyren i ventetiden før du reiser hjem. 

Etter

Pasienten skal faste 2 timer også etter prosedyren, og blir liggende hos oss i 4-5 timer.

I noen dager etter behandlingen kan du føle deg litt sår i ryggen der nålene ble satt inn.

Plasteret på ryggen kan fjernes etter 5 dager. 

Du skal holde sengen så mye som mulig inntil dagen etter prosedyren. 

Etter 24 timer kan du bevege deg inntil smertegrensen. 

Du kan redusere smertestillende medikamenter, avhengig av hvor god effekt du har fått av behandlingen.

Mange kan slutte helt med smertestillende medikamenter.

Risiko

Komplikasjonsfrekvensen er under 1 % ved behandling av osteoporotiske brudd. Eventuelle komplikasjoner skyldes lekkasje av sement. Komplikasjonene er som oftest forbigående.

Som ved alle inngrep hvor huden perforeres kan det oppstå infeksjon, men det gis forebyggende antibiotika for å forhindre dette.