LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Etter oppholdet på LHL-sykehuset Gardermoen

Oppholdet på LHL-sykehuset på Gardermoen vil for mange gi både bedre helse og økt innsikt og forståelse for eget liv og livskvalitet.

Tilbud til deg etter oppholdet

For LHL er det viktig at du også får et godt tilbud etter oppholdet, det være seg tilbud om å møte likemenn, delta i trimgrupper eller få gode tips og informasjon om kosthold og livsstil.

Epikrise – før du reiser hjem 

Vi utarbeider en tverrfaglig epikrise som sendes til legen som har henvist deg til oss. Ved behov opprettes kontakt med lokal fysioterapeut for videre oppfølging. Vi kan også bistå med å kontakte relevante lokale samarbeidspartnere som arbeidsgiver, NAV og bedriftshelsetjenesten.

Medlemskap i LHL

HOVEDMEDLEM
Kampanjepris, gratis ut året (ordinær pris kr 350 per år)

HUSSTANDSMEDLEM
Kampanjepris, gratis ut året (ordinær pris kr 200 per år)
(må ha samme adresse som hovedmedlemmet).