Hopp direkte til innhold

Et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Hjerteløftet er et prosjekt ved LHL-sykehuset Gardermoen (tidligere Feiringklinikken), støttet av Helse- og omsorgsdepartementet

Prosjektets mål er å bidra med nyttig kunnskap om hvordan hjerte- og karsykdommer kan forebygges.

Forebyggende forskningsprosjekt – i sluttfasen

Hjerte- og karsykdom er, ved siden av kreft, den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge.

De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår. Disse kan vi påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Prosjektet er nå i sluttfasen. Det betyr at det foregår nå ikke lenger inkludering eller oppfølging av pasienter, kun oppsummering av resultater, analyser og publisering av artikler.

Les mer om

Les mer om livsstilssykdommer

E-post:

Telefon: 67 02 34 99

Vi er tilgjengelige mandag til fredag 8-16