LHL

Hopp direkte til innhold

Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

Hjerteløftet

Et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Se tidligere utsendte nyhetsbrev fra oss.

Hjerteløftet er et prosjekt ved LHL-sykehuset Gardermoen (tidligere Feiringklinikken), støttet av Helse og Omsorgsdepartementet.
Prosjektets mål er å bidra med nyttig kunnskap om hvordan hjerte- og karsykdommer kan forebygges.

Se også vår Facebookside

Forebyggende forskningsprosjekt – i sluttfasen

Hjerte- og karsykdom er, ved siden av kreft, den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge.

De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Har du fullført tre år i Hjerteløftet?

Her finner du skjema med opplysningene vi trenger etter tre år. For mer informasjon, ring 67 02 34 99

Last ned skjema