LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Hjerteløftet

Et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Hjerteløftet er et prosjekt fra LHL-klinikkene Feiring (Nå LHL-sykehuset Gardermoen) støttet av Helse og omsorgsdepartementet.

Målet med prosjektet er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden.

Forebyggende forskningsprosjekt – i sluttfasen

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet.

De fleste av årsakene til hjerte- og karsykdom skyldes faktorer ved livsstilen vår som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Har du fullført tre år i Hjerteløftet?

Her finner du skjema med opplysningene vi trenger etter tre år. For mer informasjon, ring 67 02 34 99

Last ned skjema