Hopp direkte til innhold

Hjerteløftet

Prosjektet vil prøve ut en modell for forebygging av hjertesykdom, der spesialist- og primærhelsetjenesten sammen bidrar for å bruke medikamentelle og ikke-medikamentelle, primærforebyggende tiltak

Forebygging- og samhandlingsprosjekt for å se på om bedre oppfølging og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten (FK) og primærhelsetjenesten bidrar til reduksjon i risikofaktorer hos de med høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. 

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet.

Modell for primærforebygging

Hovedformålet med prosjektet er å prøve ut en modell for primærforebygging der spesialist- og primærhelsetjenesten sammen bidrar for å utnytte potensialet som ligger i medikamentelle og ikke-medikamentelle, primærforebyggende tiltak. 

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som en randomisert kontrollert studie der intervensjonsgruppen gjennomfører et 5 dagers livsstilskurs ved Feiringklinikken, samt får systematisk oppfølging lokalt over 3 år. Primært endepunkt i studien vil være endring i total kardiovaskulær risikoscore.

Det er fastlege som kan henvise pasienter inn i prosjektet ved Feiringklinikken. Prosjektet retter seg mot pasienter i Helse Sør-Øst.

Prosjektgruppe

  • Dag Rivrud, LHL-klinikken Feiring - prosjektleder
  • Hilde Bergum-Furuseth, LHL-klinikken Feiring - prosjektleder
  • Mona Vold, LHL-klinikken Feiring
  • Bengt Lidfors, LHL-klinikken Feiring
  • Cesilie Stenbakken, LHL-klinikken Feiring
  • Laila Dufsseth, LHL-klinikken Feiring

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet