Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Fysisk aktivitet og trening

Fysisk inaktivitet er et av de viktigste helseproblemene i dagens samfunn. 16 prosent av alle dødsfall skyldes dårlig fysisk form.

En ny norsk undersøkelse viser at fire timer lett aktivitet i uken reduserer dødeligheten med 35 %. En økning i intensitet eller mengde ser ut til å halvere dødeligheten i forhold til mennesker som er inaktive.

Studien underbygger kunnskapen om at det aldri er for sent og at trening er en ferskvare!

De som økte fra inaktive til litt aktive eller fra litt aktive til moderat aktive reduserte dødeligheten med 44 prosent sammenliknet med de som fortsatt var inaktive. Dødeligheten blant mennesker som var aktive i 1972 og som 30 år senere var inaktive, var like høy som blant mennesker som alltid hadde vært inaktive.

I dagens samfunn er det "lett" å være inaktiv. Mer eller mindre bevisste og ubevisste valg i en hverdag preget av "tidsklemma" snyter oss for naturlig hverdagsaktivitet. I stedet for å gå til butikken parkerer vi bilen på en stor parkeringsplass utenfor kjøpesentrene, inne på kjøpesenteret benytter vil rulletrapper og heiser, og vel hjemme setter vi i gang den selvgående gressklipperens mens vi setter oss i godstolen med fjernkontrollen. Det er derfor helt nødvendig å ta bevisste og aktive valg for å være i tilstrekkelig fysisk aktivitet.
Regelmessig fysisk aktivitet vil være med på å forebygge en rekke livsstilssykdommer.

Les mer om livsstilssykdommer

Aktiv i hverdagen

For å oppnå god helse generelt, og for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom spesielt, anbefaler Verdens Helseorganisasjon (WHO) minimum 30 minutter daglig aktivitet med moderat intensitet, hvor man blir svett og andpusten. Aktiviteten kan deles inn i opptil tre bolker med minimum 10 minutters varighet. Dette for å oppnå ønsket effekt på hjerte- og karsystemet.

Små bevisste endringer vil gjøre deg langt mer aktiv i en travel hverdag. Du kan for eksempel velge å gå trapper i stedet for å ta heis, gå eller sykle i stedet for å kjøre bil. Du kan velge en parkeringsplass eller et busstopp lenger unna, gjøre hagearbeid, koste gårdsplassen, måke snø osv. Kanskje kan fysisk aktivitet og samvær med familie og venner kombineres? Eller kan du planlegge å være fysisk aktiv mens barna er på trening eller korpsøvelse?

Forholdet mellom fysisk aktivitet og helse karakteriseres ved et dose-responsforhold som betyr at jo mer du bruker kroppen fysisk i hverdagen, desto større er helsegevinsten.

Trening

Ønsker du ytterligere helsegevinst og/eller å bli i bedre form, bør du legge til og/eller bytte ut noe av hverdagsaktiviteten med mer systematisk trening. En treningsøkt bør bestå av oppvarming, hoveddel, og nedtrapping.

Les mer om trening

Type aktivitet og intensitet kan variere mye fra person til person, ut fra alder, sykdom, tidligere funksjonsnivå, mål videre, og ikke minst interesser. Men ALLE har forbedringspotensiale! Og det er faktisk slik at de med det dårligste utgangspunktet er de som vil merke den største fremgangen på kortest tid.