LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Livsstilssykdommer

Livsstilssykdommer

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsak for kvinner og menn i Norge. Diabetes, kreft og kronisk lungesykdom, går sammen med hjerte og karsykdom inn under samlebetegnelsen livsstilssykdommer.

For de som rammes, forårsaker hjerte- og karsykdom betydelig tap av livskvalitet. De fleste av årsakene til disse sykdommene skyldes faktorer ved livsstilen som vi kan påvirke selv; røyk, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress, forhøyede fettnivåer i blodet, for lite frukt og grønt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Målet med prosjektet er å finne ut om det å ta tak i risikofaktorer på et tidlig stadium kan redusere faren for å utvikle sykdom i fremtiden. Her kan du lese mer om ulike livsstilssykdommer som er knyttet til hjerte- og karsykdom.