Hopp direkte til innhold

Bruk sommeren til å koble av

Positive følelser og evnen til å koble av fra hverdagens jag, kan være med på å beskytte mot hjerte- og karsykdom.

Stress er den fysiologiske reaksjonen som skjer i kroppen når mennesket blir utsatt for ulike belastninger. Dette er i utgangspunktet en positiv reaksjon som skriver seg tilbake til tiden da mennesket var jegere og samlere. Denne reaksjonen skulle gjøre oss bedre i stand til å håndtere datidens utfordringer – kamp eller flukt fra farlige situasjoner. Den fysiologiske reaksjonen er avhengig av hvordan den enkelte tolker situasjonen. Det som stresser en person, trenger ikke stresse en annen.

Stress kan bli en risikofaktor for hjerte- og karsykdom når en person blir utsatt for livshendelser som overskrider hans eller hennes evne til å tilpasse seg og mestre situasjonen. Ved akutt stress utløses en rekke ikke-viljestyrte nevrobiologiske- og nevrohormonelle reaksjoner i kroppen for å opprettholde likevekt. Dersom en blir utsatt for en for stor belasting eller stress over tid, vil disse reaksjonene, som i utgangspunktet er positive, kunne føre til uhensiktsmessige tankemønstre eller problemer, negative følelser, dårlige levevaner og biologiske reaksjoner som alle i større eller mindre grad kan påvirke utviklingen av hjerte- og karsykdom.

På samme måte som negative følelser og stress kan være en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom, ser det ut til at positive følelser og evnen til å koble av fra hverdagens mas og jag kan være med på å beskytte mot tidlig død og spesielt for hjerte- og kardød. Det er særlig seks stressmestringsstrategier som fremheves for å redusere de skadelige virkningene:

  • Fysisk aktivitet og trening
  • Sunt kosthold
  • Avspenningsteknikker
  • Stressmestring - hobbyer som gjør at man kopler av og besvisst arbeid med eget tankemønster
  • Sosial støtte/mentor
  • Økt kunnskap og bevissthet

Sommeren er en fin anledning til å koble av og stresse ned. Kanskje har du tid og anledning til å lære deg noen enkle avspenningsteknikker. For mange vil bare det å legge seg ned på solsengen og kjenne solen steke i ansiktet ha en avspennende effekt.

Ved bevissst å legge merke til denne følelsen av glede og avspenning, kan du memorere opplevelsen og hente den frem når du kommer hjem, høstmørket har senket seg og hverdagens krav har innhentet deg. Gjennom mentale bilder, kan du hente frem denne følelsen og energien som kombinasjonen av sol og avspenning gir deg.

Dersom det er helt andre opplevelser som gir deg velvære og godfølelse, kan en bevisst tilstedeværelse i situasjoner som gir deg glede og avspenning gi samme effekt.

Sommerferie er gjerne forbundet med andre spisevaner enn de man har i hverdagen. Det behøver ikke å bety at man trenger å legge på seg av den grunn. Det at det er færre gjøremål og forpliktelser gjennom dagen, legger til rette for at man kan være mer fysisk aktiv for å kompensere for usunn eller mer mat enn ellers. Her finnes flere tips til hvordan få en mer aktiv sommerferie.

Sommerferie gir også mer tid til å dyrke hobbyer som lesing, håndarbeid, musikk og samtaler med gode venner. Dersom det å jobbe med eget tankemønster er av interesse, finnes en liten introduksjon og forslag til litteratur i disse linkene:

Hvordan tenke seg til bedre vaner.

Møt saboterende tanker med fornuft.

Kilder

Blumenthal, J et al (2005). Effects of Exercise and Stress Management Training on Markers of Cardiovascular Risk in Patients With Ischemic Heart Disease. JAMS, April 6, Vol 293, No 13: 1626 - 1634.

Chida, Y et al (2008). Positive Psycological Well-Being and Mortality: A Quantitative Review of Prospective Observational Studies. Psycosomatic Medicine 7o: 741 - 754.

Von Känel, R et al (2012). Psycososial stress and cardiovascular risk - current opinion. Swiss Medical Weekly; 142: w13502.

Rozanski, A (2005). The Epidemiology, Pathophysiology, and Managment of Psycososial Risk Factors in Cardiac Practis. Journal of the America Collage of Cardiology Foundation. Vol 45 (5): 637 - 651.