Hopp direkte til innhold

For mye sitting

Måten vi lever livene våre på har endret seg drastisk de siste 15-20 årene. Fra å være i mye fysisk aktivitet i dagliglivet gjennom manuelt arbeid og i transportsituasjon, er det i dag ikke uvanlig å tilbringe de fleste av dagens timer i ro.

Selv om man er fysisk aktiv i 30 minutter om dagen, vil mye stillesitting kunne påvirke helsen negativt. Tidligere studier har vist at stillesitting påvirker blodsukkeret negativt på grunn av manglende muskelstimulering. De samme studiene viste at å stå, til tross for lavt energiforbruk, vil ha en såpass god effekt på blodsukkeret at sitting kan defineres som inaktivitet.

Blant friske voksne var tid brukt foran TV forbundet med unormale blodsukkerverdier. Blant de som så på TV fire timer eller lengre i et strekk, var det et dose-respons-forhold: jo mer TV-tid, desto høyere blodsukker. Selv blant menn og kvinner som var moderat fysisk aktive 30 minutter om dagen, var tid foran TV-skjerm forbundet med økt livvidde, høyt blodtrykk og høye blodsukkerverdier.

Av usikre grunner ser det ut til at kvinner kan være noe mer utsatt enn menn. Selv om man er inaktiv ser det ut til at å bryte opp sitte-tiden kan være gunstig for helsen, og da særlig blodsukkeret.

De som sitter mye stille ser ut til å dø tidlig, selv de som er fysisk aktive. For hver time ekstra time foran TV økte sannsynligheten for å dø av hjerte- og karsykdom med 18 %. Uavhengig av klassiske risikofaktorer som røyking, høyt blodsukker, høyt kolesterol, kosthold, fysisk aktivitet og livvidde, hadde de som så mindre enn to timer TV daglig, 80 % mindre risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom enn de som brukte fire timer eller mer foran TV.