LHL

Hopp direkte til innhold

Smittevern: Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

Hvordan går det med deltakerne så langt?

Sommeren er på hell og det er tid for å ta tak i de gode vanene igjen. Kanskje kan noen av tallene fra denne artikkelen inspirere til videre innsats.

Gjennom de snart to årene vi har hatt deltakere i Hjerteløftet, har vi samlet inn og fått rapporter og tilbakemeldinger fra deltakerene gjennom et sikkert dataverktøy, kalt MinHelse. Vi har etterhvert begynt å få nok deltakere til å kunne gjøre opp en status for hvordan det har gått. Mange av deltakerene har fått flotte resultater og opplever at de har klart å gjøre forandringer som har gitt økt livskvalitet og bedre helse.

På spørsmål om hvordan det har gått med målet med tanke på livsstilsendringer, svarer 57 % "Bedre, er på rett vei" eller "Målet er nådd" etter ni måneder. Dette er gode resultater! Se tabell 1 i menyen oppe til høyre for ytterligere detaljer.

Over halvparten av deltakerene holder koken og er fysisk aktive. Hele 75 % synes de har lykkes bra ved seks måneder og 56 % ved 12 måneder. I tillegg er det 38 % som er mer usikre, men det er få som føler de feiler helt. Tabell 2 viser et mer detaljert bilde for de som er interesserte.

Når det gjelder målene for kosthold, er resultatene veldig like de vi ser for fysisk aktivitet. Se tabell 3 for mer informasjon om utviklingen i forhold til kosthold.

Vi ser at kombinasjonen endret kosthold og mer fysisk aktivitet fører til vektreduksjon hos mange. Dette kan du lese mer om i tabell 5.

Av deltakerne som ønsket å stumpe røyken, er 84 % røykfri etter ett år. Se mer i tabell 4.