Hopp direkte til innhold

Smittevern

Kun pasienter med avtale (og evt nødvendig ledsager) har adgang til sykehuset. 

Nye pasienter fra Nordre Follo og andre berørte kommuner har ikke adgang til sykehuset. Vi kontakter alle berørte.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

Hvordan går det med deltakerne så langt?

Sommeren er på hell og det er tid for å ta tak i de gode vanene igjen. Kanskje kan noen av tallene fra denne artikkelen inspirere til videre innsats.

Gjennom de snart to årene vi har hatt deltakere i Hjerteløftet, har vi samlet inn og fått rapporter og tilbakemeldinger fra deltakerene gjennom et sikkert dataverktøy, kalt MinHelse. Vi har etterhvert begynt å få nok deltakere til å kunne gjøre opp en status for hvordan det har gått. Mange av deltakerene har fått flotte resultater og opplever at de har klart å gjøre forandringer som har gitt økt livskvalitet og bedre helse.

På spørsmål om hvordan det har gått med målet med tanke på livsstilsendringer, svarer 57 % "Bedre, er på rett vei" eller "Målet er nådd" etter ni måneder. Dette er gode resultater! Se tabell 1 i menyen oppe til høyre for ytterligere detaljer.

Over halvparten av deltakerene holder koken og er fysisk aktive. Hele 75 % synes de har lykkes bra ved seks måneder og 56 % ved 12 måneder. I tillegg er det 38 % som er mer usikre, men det er få som føler de feiler helt. Tabell 2 viser et mer detaljert bilde for de som er interesserte.

Når det gjelder målene for kosthold, er resultatene veldig like de vi ser for fysisk aktivitet. Se tabell 3 for mer informasjon om utviklingen i forhold til kosthold.

Vi ser at kombinasjonen endret kosthold og mer fysisk aktivitet fører til vektreduksjon hos mange. Dette kan du lese mer om i tabell 5.

Av deltakerne som ønsket å stumpe røyken, er 84 % røykfri etter ett år. Se mer i tabell 4.