Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Hvordan komme i gang igjen?

Å gjøre endringer i livsstil er utfordrende! Sannsynligvis var det en grunn til at du valgte å leve livet ditt slik du gjorde før du gjorde livsstilsendringer.

Når vinden uler rundt hushjørnet og hodet kjennes som en godt brukt ulldott etter en dag på kontoret, er det lett å glemme hvor deilig det er å komme inn etter en trimtur. Den behagelige avslappede følelsen i kroppen etter virkelig hardt arbeid er vanskelig å gjenskape når alt du klarer å tenke på er sjokoladen som som ligger i skapet og venter på å smelte på tunga di...

Tilbakefall, eller "en sprekk", er så vanlig at det sies å være en så naturlig del av endringsprosessen at det å ikke oppleve tilbakefall, er unntaket som bekrefter regelen (2).

Hvordan en mestrer tilbakefall er individuelt. Det er viktig at du gjenkjenner dine handlingsmønstre og reaksjoner. Når du kjenner tegnene, kan du handle smart og gjenskape kontroll.

Et tilbakefall kan være av kortere eller lengre karakter (1). Sommer- og juleferier kan være årsaken, skader eller traumatiske hendelser er andre eksempler på årsaker til tilbakefall. Hvordan du tenker og hvordan du handler i slike sammenhenger er med på å påvirke om det blir en midlertidig glipp eller et mer varig tilbakefall.

Dersom du opplever å ha fått ønsket effekt av de endringene du har gjort, er det mer sannsynlig at tilbakefallet blir av midlertidig karakter. Jo større tiltro du har til at du mestrer endringene, desto større sannsynlighet for å lykkes (1). Prøv å tenke positivt og motiver deg selv ved å gi deg selv ros når du lykkes – de små positive tingene fortjener også ros! Bruk gjerne Facebook eller andre medium. Gjør det positive mer virkelig ved å si det høyt til venner og kjente når du har gjort noe du er fornøyd med!

Etter hvert som du har gjort endringer og opplever at helsa blir bedre, er det lett å "glemme" hvorfor du tok valget om å endre livsstil (1) – hent gjerne frem målsetningsskjemaet ditt og bla tilbake i notatene. Dette vil minne deg om hvorfor endringene er viktig for deg!

Finn en god balanse mellom "burde gjøre" og "ønsker å gjøre" (1). Prøv å vend fokuset ditt mot det du ønsker å oppnå og "vil være".

Det finnes et utall risikosituasjoner. De mest vanlige risikosituasjonene er knyttet til følelser – av både negativ og positiv karakter (1). En kan oppleve tilbakefall fordi en er trist, lei og trenger trøst. Finnes det et alternativ til å finne frem potetgull og brus i en slik situasjon? Har du noen du kan alliere deg med? Fortelle at nå er faren for tilbakefall stor og du trenger hjelp for å motstå fristelsen?

Opplevelsen av at noe er bra og et ønske om å feire, kan også være en risikosituasjon. Finnes det et godt alternativ til en sigar når papirene er underskrevet og drømmehuset er ditt? Kan du planlegge en "sprekk" og feire med en "tre-retters-middag" i steden for sigaren eller "en godteorgie"?

Hvordan tenker du ved en "sprekk"? Blir du flau, føler skam og får skyldfølelse? Det er vanlige følelser (2). Ved å være bevisst på disse uhensiktsmessige følelsesreaksjonene, kan du hjelpe deg selv til å tenke rasjonelt og endre på tankene rundt de følelsene du automatisk får. Istedet for at motløsheten får lov til å overta, kan du ta lærdom av erfaringene dine og bruke dem til å forebygge nye "sprekker".

Det er godt dokumentert at støtte fra menneskene du har rundt deg, er viktig for å få til en varig livsstilsendring (1). Dette er grunnen til at du under livsstilskurset fikk i oppgave å finne en Mentor som kan hjelpe deg å holde fokus på målene og hvorfor du valgte å bli med på dette. Du må selv ta ansvar for å holde kontakten med Mentor og fastlege. Det er laget noen punkter som kan hjelpe deg til å holde motivasjonen oppe og dra nytte av det nettverket du har rundt deg (3).

  • Gjør noe sammen med andre. Treningsgrupper, dans eller meditasjonsgrupper. Lag en matklubb der dere lager sunn og god mat sammen (og utveksle oppskrifter til inspirasjon i hverdagen).
  • Finn noen i samme situasjon. Diabetesforbundet har Motivasjonsgrupper du kan bli med i, Grethe Rode-kurs eller treningsgrupper. Du kan lage din egen gruppe med et sett av venner som også ønsker å gjøre livsstilsendringer. På livsstilskurset møtte du andre i samme situasjon. Du kan bruke Forumet på MinHelse eller holde kontakten på annen måte. På den måten kan du hjelpe andre i samme situasjon og selv få støtte når du trenger det.
  • Be om hjelp fra partner, venner eller annen familie. Det er vanskelig å gjøre endringer når du stadig blir utsatt for fristelser i form av usunn mat, sigarettrøyk hjemme eller du sliter med dårlig samvittighet for å ta deg en trimtur. Det er ikke sikkert menneskene rundt deg selv er klare for å gjøre endringer. Det er viktig at du respekterer dette! Samtidig er det viktig at du forklarer hvorfor dette er viktig for deg og at du trenger den andres støtte for å gjennomføre endringene.
  • Be om hjelp til å rydde bort fristelser!

Kilder

1) Barth, T, Børtveit, T og Prescott, P (2011). Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal Norsk Forlag. 1. utgave, 7. opplag

2) Prochaska, J, DiClemente, C og Norcross, J (1992). In Serch of How People Change. Am Psychol Vol 47. no 9, 1102-1114.

3) Prochaska, J, Norcross, J og DiClemente, C (1994). Changing for good. New York: Morrows