Hopp direkte til innhold

Prosjektet er inne i avslutningsfasen

I løpet av februar kommer de siste deltagerne som skal til 3-årskontroll her. De første månedene i 2019 brukes til å skaffe til veie opplysninger på de aller siste deltagerne som ble inkludert i prosjektet.

Vi får en del spørsmål fra dere om hvordan det har gått. Har vi noen resultater å vise fram? Til det er svaret følgende: Vi har enda ikke begynt å se på resultatene. Det kan vi ikke gjøre før alt er avsluttet og alle dataene er lagt inn i en stor database. Men det som skal sies er at svært mange har møtt opp og svart på 3-årsoppfølgingen. Det er veldig flott og gjør at en slik studie kan bidra til at vi faktisk kan lære mer om hvordan vi i fremtiden kan forebygge sykdom på en enda bedre måte. Tusen takk til dere!

Dere oppfordres til å følge med på nettsida til Hjerteløftet i tida framover, www.hjerteløftet.no. Her vil vi legge ut linker til alle oppslag, rapporter og artikler som omhandler Hjerteløftet og relatert tematikk.

Også fortløpende erfaringer og nyheter legges ut med jevne mellomrom. Nylig ble det publisert et par deltager-erfaringer som er historier som bør kunne fungere som en motivasjon for oss alle.

Tusen takk for innsatsen og samarbeidet så langt!

Hilsen gjengen i Hjerteløftet.