Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Slik kommer du i gang med trening

Dersom du har lite erfaring med trening og ønsker å komme i form, kan det være lurt å tenke litt over hva det er du ønsker å oppnå, hva det innebærer og hvorfor det er viktig for deg.

Det er krevende å gjøre endringer i levevaner. Det er mange ulike årsaker til at vil har valgt å leve livet slik vi gjør. Noe er knyttet til levevaner og –mønstre vi har med oss fra tidlige leveår, andre vaner har vi etablert i senere år. Felles for vanene er at de ofte er ubevisste og dermed tidseffektive.

Nettopp fordi vi snakker om vaner som er ubevisste, slipper vi å tenke så hardt og planlegge neste trekk. Det frigjør tid slik at vi kan bruke tiden vår på andre oppgaver samtidig. Etter hvert som tiden går krever det lite planlegging å ta seg til jobben – vi vet omtrent hvor lang tid det vil ta oss å kjøre den aktuelle strekningen på det aktuelle tidspunktet, hvor det er lyskryss, hvor vi har vikeplikt og så videre. Vi har automatisert kjøreruten og trenger ikke lenger å være bevisst til stede for å ta oss frem. Når vi da skal hente noe hos noen venner i en annen del av byen, krever det bevisst planlegging å ta seg frem. Ikke sjelden kan man ta seg i å ha kjørt feil fordi autopiloten var koplet inn.

Å bryte mønstre krever motivasjon

Dette er et bilde på hvordan vi har en tendens til å holde på gamle vaner. Noen vaner er gode for oss mens andre er av en mer uheldig karakter. Det er behagelig med vaner fordi de er tidseffektive, gjør at vi ikke trenger å planlegge  og de kjennes trygge fordi vi kjenner dem. Å bryte ut av et mønster krever at du blir bevisst på vanene dine og at du har kunnskap om hvordan du kan bryte dem. Du trenger motivasjon, altså gode grunner, for å bryte ut av dem, og en plan for hvordan du skal gjøre det. Et mål skal romme disse elementene – de skal fungere som et nøkkelord som minner deg på hva du skal gjøre og hvorfor det er viktig for deg.

Les mer om motivasjon

Deltakelse i en turmarsj, et løp eller et ønske om å komme seg opp på en spesiell fjelltopp, kan være et eksempler på et slike mål. Det ikke nødvendigvis turen i seg selv som er det viktige, men de tankene du har rundt denne spesielle hendelsen. Hva innebærer det for deg å nå målet? Er det nok å gjennomføre? Skal du løpe hele veien? Er det et mål å komme under en bestemt tid? Hva er det du ønsker å oppnå med deltakelsen? Opplevelsen av mestring? Følelsen av å være i god form?

Skriv ned målet ditt og hvorfor det er viktig for deg. Heng det gjerne opp et sted hvor du kan se det daglig, gjerne flere ganger om dagen, og ta det frem når motivasjonen til å gjennomføre en treningsøkt er lav.

Sett deg delmål

Dersom du er lite aktiv og ønsker å komme i bedre form, kan det være lurt å ikke sette seg for høye mål. De ambisiøse målene kan være hovedmål litt lengre frem i tid, men på veien dit trenger du delmål. Ukesmål om to treningsøkter, kan være en fin start! Deltakelse i et spesielt løp er et fint mål som kan fungere både som delmål og hovedmål. Dersom du har en spesiell tur som ditt hovedmål, er det viktig at du, når du har nådd målet ditt setter deg nye mål som kan bidra til at du klarer å fortsette treningen etter gjennomføringen.

Poenget med å sette seg mål er at tanken på målet gir deg motivasjonen til å gjennomføre den ukentlige treningen.

Velg aktiviteter du liker

Det er viktig å velge aktiviteter man i utgangspunktet liker når man først er kommet i gang. Ikke engang personer som liker å trene har lyst til å gjennomføre den planlagte treningen hver gang det står på programmet. Forskjellen er at de som trener regelmessig har lært seg strategier for å møte eventuelle unnskyldninger med "mottanker" som tar brodden av unnskyldningene og gir motivasjon til å trene til tross for at de ikke har lyst.

Les mer om fysisk aktivitet og trening

Samtidig er det viktig å trene på det du ønsker å bli god til. Skal du bli god å sykle, må du sykle, vil du bli god til å danse ... og så videre. Med andre ord: Dersom du vil trene deg opp til å gjennomføre et løp eller gå en bestemt fjelltur, må du starte med å gå eller å løpe.

Trening to dager i uken, kombinert med en rolig tur sammen med familie eller venner i løpet av helgen er en fin begynnelse. Her har vi laget et forslag til et treningsprogram som kan være fint å starte med. Skriv det gjerne ut og heng det opp slik at du ser det daglig. Da vil du bli minnet på hva du skal gjøre, og hvorfor det er viktig for deg.

Last ned: