Hopp direkte til innhold

Søvn er viktig ved vektreduksjon

Forskning tyder på at kvinner som opplever å "sove dårlig", har vanskeliger for å gå ned i vekt enn kvinner som sover godt og lenge.

Studier tyder på at voksne og barn sover mindre nå enn før. På 1960-tallet sov amerikanske voksne i snitt 8 - 9 timer hver natt. I 2008 ble det anslått at gjennomsnittet var nede i ca 6,5 time, mens anbefalingen var at voksne burde sove mellom 7 og 9 timer. Det kan se ut til at for de fleste er 7 timer per natt i det minste laget.

I en studie av kvinner som deltok i et vektreduksjonsprogram var det tydelig at de som opplevde å "sove godt", hadde lettere for å gå ned i vekt enn de som sov mindre enn 7 timer. Både varighet og opplevd kvalitet påvirket vektnedgangen betydelig.

Forskerene som gjennomførte studien peker på noen sentrale grunner til at kvinnene som sov lite eller med dårlig kvalitet ikke gikk like mye ned i vekt som de andre:

  • Lengre søvn gir mindre anledning til å spise og redusert sukkerinntak
  • For lite søvn påvirker hormoner som stimulerer til overspising og gir en opplevelse av å være sulten
  • Søvn ser ut til å opprettholde muskelmassen ved vektnedgang noe som gjør at hvileforbrenningen forblir høyere og letter fortsatt vektnedgang.

Denne studien har sett på hvordan søvn påvirker vektreduksjon. Om målet er å bli mer fysisk aktiv eller slutte å røyke, kan studien likevel ha en overføringsverdi. Når man er sliten, som man blir om man sover for lite, er det vanskeligere å gjøre gode valg i hverdagen. Man tyr lettere til lettvinte løsninger og finner tilsynelatende gode unnskyldninger for å gjøre de man vet man burde gjøre.

Så i en endringsprosess, kan det være lurt å prioritere tid til nok søvn. Er dette vanskelig å få til, kan en "power-nap" eller høneblund være løsningen for å klare å gjennomføre planen som er nødvendige for å nå de målene man har satt seg.