Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Om prosjektet

Hjerteløftet er et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Studien inkluderer nå ikke lenger flere deltakere.

Ved å bli litt mer bevisst i hverdagslige handlinger og valg, kan faren for fremtidig hjertesykdom reduseres betydelig. Hjerteløftet var ment å være et bilde på dette. Et viktig mål i prosjektet var at du kan gi deg selv et løft i forhold til å bedre egen helse, og kanskje også et løft i livskvalitet.

Hensikten med prosjektet

Hensikten med prosjektet er å se om et fem-dagers livsstilkurs, kombinert med målrettet lokal oppfølging i tre år, kan bidra til å opprettholde sunne levevaner og på sikt redusere faren for hjerte- og karsykdom.

Hvem deltar?

Deltakerne i prosjektet er mellom 35 og 67 år, og alle hadde en viss risiko for å få hjerte- og karsykdom.

Deltagerne i prosjektet ble tilfeldig delt i to grupper. Halvparten av deltagerne utgjorde kontrollgruppen. Den andre halvpart utgjorde behandlingsgruppen.

Behandlingsgruppen

Behandlingsgruppen fikk tilbud om et fem-dagers livsstilkurs ved LHL-klinikken Feiring / LHL-sykehuset Gardermoen. På kurset fikk de en medisinsk vurdering av eget risikonivå. Deltakerne fikk individuelle råd i forhold til hvordan de kan redusere sykdomsrisiko ved livsstilstiltak og eventuelt medikamentell behandling.

I løpet av disse dagene fikk deltakerne økt kunnskap om egen helse, kosthold og fysisk aktivitet. Stressmestring og motivasjon var også viktige elementer i kurset. Gjennom praktiske og teoretiske gruppebaserte aktiviteter, fikk deltakerne prøve ut, og tips til, hvordan de kunne gjøre positive endringer i livet sitt.

Ved utreise skulle alle ha klare, nedskrevne mål og en plan for hvordan gå fram for å nå målene. Målene var et arbeidsdokument for den enkelte, fastlegen og andre lokale støttespillere. Veiledning og utarbeidelse av mål var en viktig ingrediens for å øke motivasjonen til livsstilsendring! Gode mål kjennetegnes ved at de er viktige for deg, er konkrete, noe å strekke seg mot og realistiske!

På livsstilkurs ble deltakerne oppfordret å finne en lokal oppfølger som kan hjelpe med å holde fokus på målene i hverdagen. Dette kunne være en kontakt på en frisklivssentral, på et helsestudio, i et idrettslag eller liknende.

På livsstilkurset traff deltakerne et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sykepleier og ernæringsfysiolog.

Etter livsstilkurset var deltakerne velkomne til å kontakte LHL direkte for spørsmål.

De ble bedt om jevnlige tilbakemeldinger via et sikkert nettbasert kommunikasjonsverktøy og etter 3 år ble deltakerne bedt om å sende inn relevante opplysninger.

Kontrollgruppe

Deltagerne i kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging hos sin fastlege ihht. ordinært, norsk helsetilbud. Kontrollgruppen danner grunnlaget for å vurdere effekten av tiltakene rettet mot deltakerne i behandlingsgruppen. Noen deltakere ble trukket ut til en grundig kartlegging (blant annet belastningstest på tredemølle) ved sykehuset som tok én dag. De ble også fulgt opp med kontroll-undersøkelser tre år senere.

Prosjektets referansegruppe

Referansegruppen består av en brukerrepresentant, samt representanter fra Norges idrettshøgskole, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin - seksjon for preventiv kardiologi OUS, Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi, fra fastleger, Seksjon for klinisk ernæring OUS.

 

Registrering av prosjektet

Prosjektet startet i 2011.