Hopp direkte til innhold

Smittevern

Kun pasienter med avtale (og evt nødvendig ledsager) har adgang til sykehuset. 

Nye pasienter fra Nordre Follo og andre berørte kommuner har ikke adgang til sykehuset. Vi kontakter alle berørte.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Foto: Christopher Olssøn

Om prosjektet

Hjerteløftet er et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Som et ledd i prosjektet tilbød Feiringklinikken et livsstilkurs for å forebygge hjerte- og karsykdom.

Studien pågår fortsatt, men inkluderer ikke lenger flere deltakere.

Ved å bli litt mer bevisst i hverdagslige handlinger og valg, kan faren for fremtidig hjertesykdom reduseres betydelig. Hjerteløftet var ment å være et bilde på dette. Et viktig mål i prosjektet var at du kan gi deg selv et løft i forhold til å bedre egen helse, og kanskje også et løft i livskvalitet.

Hensikten med prosjektet

Hensikten med prosjektet er å se om et fem-dagers livsstilkurs på Feiringklinikken, kombinert med målrettet lokal oppfølging i tre år, kan bidra til å opprettholde sunne levevaner og på sikt redusere faren for hjerte- og karsykdom.

Hvem deltar?

Deltakerne i prosjektet er mellom 35 og 67 år, og alle hadde en viss risiko for å få hjerte- og karsykdom.

Deltagerne i prosjektet ble tilfeldig delt i to grupper. Halvparten av deltagerne utgjorde kontrollgruppen. Den andre halvpart utgjorde intervensjonsgruppen. Etter tre år innhenter vi opplysninger om alle prosjektdeltagere.

Intervensjonsgruppe

Intervensjonsgruppen får tilbud om et fem-dagers livsstilkurs ved LHL-klinikkene Feiring. På kurset fikk de en medisinsk vurdering av eget risikonivå. Deltakerne fikk individuelle råd i forhold til hvordan de kan redusere sykdomsrisiko ved livsstilstiltak og eventuelt ved medikamentell behandling.

I løpet av disse dagene fikk deltakerne økt kunnskap om egen helse, kosthold og fysisk aktivitet. Stressmestring og motivasjon var også viktige elementer i kurset. Gjennom praktiske og teoretiske gruppebaserte aktiviteter, fikk deltakerne prøve ut, og tips til, hvordan de kunne gjøre positive endringer i livet sitt.

Ved utreise skulle alle ha klare, nedskrevne mål og en plan for hvordan gå fram for å nå målene. Målene var et arbeidsdokument for den enkelte, fastlegen og andre lokale støttespillere. Veiledning og utarbeidelse av mål var en viktig ingrediens for å øke motivasjonen til livsstilsendring! Gode mål kjennetegnes ved at de er viktige for deg, er konkrete, noe å strekke seg mot og realistiske! 

På livsstilkurs ble deltakerne oppfordret å finne en lokal oppfølger som kan hjelpe med å holde fokus på målene i hverdagen. Dette kunne være en kontakt på en frisklivssentral, på et helsestudio, i et idrettslag eller liknende.

På livsstilkurset traff deltakerne et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sykepleier og ernæringsfysiolog.

Etter livsstilkurset var og er deltakerne velkomne til å kontakte LHL-klinikkene Feiring direkte dersom den enkelte har spørsmål. Vi ber om jevnlige tilbakemeldinger fra den enkelte deltaker via et sikkert nettbasert kommunikasjonsverktøy og følger opp deltakerne i minimum tre år.

Dersom deltakerne var i jobb, ba deltakerne fastlegen om å ordne med sykmelding for de aktuelle dagene på livsstilkurs.

Kontrollgruppe

Deltagerne i kontrollgruppen fikk og får vanlig oppfølging og behandling hos sin fastlege slik ordinært, norsk helsetilbud er i dag. Kontrollgruppen danner grunnlaget for å vurdere effekten av tiltakene som settes i gang blant deltakerne i intervensjonsgruppen (forsøksgruppen).

Noen ble imidlertid trukket ut til en grundig kartlegging (blant annet belastningstest på tredemølle) ved Feiringklinikken som tok én dag. De vil også bli fulgt opp med kontroll-undersøkelser tre år senere.