Hopp direkte til innhold
Hjerte og kar

Hjerterehabilitering

Ønsker du å legge om livsstilen for å forebygge tilbakefall? Føler du usikkerhet? Kjenner du på mulige symptomer? Er du redd for ikke å komme tilbake i jobb? Engster du deg for fysisk aktivitet? Eller trenger du å møte andre i samme situasjon, da kan et rehabiliteringsopphold være noe for deg.

Fritt rehabiliteringsvalg
Rehabiliteringstilbudet vårt dekkes i sin helhet av det offentlige – det er ingen egenandel.
 • Varighet: Avhengig av pasientens behov tilbyr vi 4-ukers rehabiliteringsopphold, 5-dagers avklaringsopphold (fokus på medisinsk avklaring og avklaring av videre rehabiliteringsbehov) eller tidligrehabilitering for hjertesviktpasienter i stabil fase.

Avdelingen er eneste sykehusgodkjente døgnbaserte hjerterehabiliteringsavdeling i Norge.

Kort beskrivelse

Gjennom oppholdet får du aktiv opptrening, kostholdsveiledning, bistand i utfordringer knyttet til jobb, hjelp til å takle stress, til å stumpe røyken eller kvitte deg med snusen - hvis du ikke klarer det på egen hånd. Underveis får du støtte fra et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere, psykolog, fysioterapeuter, idrettspedagoger, arbeidskonsulent, kostholdsveileder og klinisk ernæringsfysiolog.

Oppholdet gir deg gode muligheter til å utveksle erfaring med andre som er i samme situasjon og prøve ut nye aktiviteter i naturskjønne omgivelser, i svømmebassenget, gymsalen og i ulike treningsrom. På treningskjøkkenet får du testet ut, og praktisere, kostholdsråd som blir gitt under oppholdet.

Passer for

LHL-sykehuset Gardermoen kan tilby rehabilitering til voksne hjertepasienter over 18 år fra hele landet. Vi har tilbud til følgende grupper:

 • Hjerteinfarktpasienter (tidligst 4 uker etter hjerteinfarkt)
 • Bypass- og klaffeopererte (tidligst 6 uker etter operasjon)
 • Pasienter som har vært til utblokking (PCI) (tidligst 2 uker etter utblokking) 
 • Anginapasienter i stabil fase
 • Hjertesviktpasienter i stabil fase
 • Hjertesviktpasienter i stabil fase (Fase 2a - Tidligrehabilitering)
 • Hjertetransplanterte (tidligst 12 uker etter transplantasjon)
 • Voksne med medfødt hjertesykdom (GUCH)
 • PH-pasienter (Pulmonal Hypertensjon)
 • Hjerterytmeproblematikk (tidligst 2 uker etter ablasjon)

For å delta i rehabiliteringen må du ha et rehabiliteringspotensiale og være i stand til å delta i tilpasset fysisk aktivitet og andre tilbud under oppholdet.

Behandlingsdetaljer

Hva består oppholdet av?

I løpet av oppholdet vil du få økt kunnskap om egen helse, kosthold og fysisk aktivitet. Du vil få samtaler med en arbeidskonsulent som hjelper deg med å legge en plan for tilbakeføring til arbeid og bistår i kontakten med NAV, arbeidsgiver og andre relevante aktører. Stressmestring og motivasjon er også viktige elementer i kurset. Gjennom praktiske og teoretiske gruppebaserte aktiviteter, får deltakerne prøve ut, og tips til, hvordan de kan gjøre positive endringer i livet sitt.

Hva kan jeg forvente av oppholdet?

Erfaringene viser at de som deltar i rehabiliteringstilbudet blir i bedre stand til å takle hverdag og arbeidsliv, og at utrygghet og angst reduseres. I det fysiske aktivitetsopplegget får du prøvd ut egne grenser. Sannsynligvis blir du overrasket over hvor mye du faktisk tåler!

Gjennom undervisning fra det tverrfaglige teamet og samtaler med andre i samme situasjon, lærer du mye om hvordan det er å leve med hjertesykdom. Bedre innsikt og forståelse motiverer også til å endre livsstil.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Se også:

Oppfølging

Ved utreise vil du få hjelp til å sette deg klare mål, som skrives ned. Sammen med rehabiliteringsteamet lager du en plan for hvordan gå fram for å nå målene. Målene er et arbeidsdokument for deg, fastlegen og eventuelle andre lokale støttespillere. Gode mål kjennetegnes ved at de er viktige for deg, er konkrete og noe å strekke seg mot, samtidig som de er realistiske!

Kan pårørende være med?

For å få informasjon og bedre innsikt i utfordringer og muligheter kan pårørende delta én dag på slutten av oppholdet. Pårørende må dekke egne utgifter til reise og måltider.