Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Lunge

Hjerte- og lungefunksjon under belastning CPET (Cardio Pulmonary Exercise Test)

Blir du ekstra tungpustet og sliten når du er i fysisk aktivitet? Er du eller legen din usikker på om det er hjertet eller lungene som stopper deg ved anstrengelse?

  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Hele undersøkelsen tar rundt 45 minutter, men selve testen på tredemølle tar vanligvis 10 -15 minutter.

Vi tilbyr belastningstest (ergospirometri: "Cardio Pulmonary Exercise Test" - CPET) hvor du får målt oksygenopptaket og sjekket hjerte- og lungefunksjonen på en betryggende måte, og med grundig gjennomgang av testen med lege etterpå.

Når vi tester lunge- og hjertefunksjonen under belastning kan vi måle oksygenopptaket (kondisjonen din) og sammenlikne med hva som er normalt. Hvis resultatet viser at du har et lavt oksygenopptak kan testresultatet gi indikasjon på hva som er årsaken til problemet; Er det lungene eller hjertet som ikke fungerer som det skal? Veier du kanskje for mye? Eller kan det være andre grunner til at oksygenopptaket ditt er for lavt?

Symptomer

Det kan være riktig å ta en belastningstest hvis du under trening og aktivitet opplever

  • tung pust
  • tetthet i brystet
  • å bli uforholdsmessig sliten

Kort beskrivelse

Belastningstesten gjør vi med måling av blant annet oksygenopptak, EKG og blodtrykk mens du går eller løper på tredemølle.

Behandlingsdetaljer

Testen starter med at vi måler lungefunksjon, EKG og blodtrykk. Deretter er du i aktivitet på tredemøllen i 10–15 minutter, med en gradvis tilpasset fart og eventuelt motbakke som øker etter en valgt protokoll. Under testen måler vi oksygenopptak og lungefunksjon ved at du puster via et munnstykke eller en maske inn i måleinstrumentet. Under hele testen registrerer vi hjerterytme og et komplett arbeids-EKG, blodtrykk og oksygenmetning. Underveis spør vi deg om du opplever ubehag.

Hvor lang tid tar testen?

Forberedelse, på- og avkobling av utstyr og hele undersøkelsen tar rundt 45 minutter, men selve testen på tredemølle tar vanligvis 10–15 minutter. Resultatene må deretter samles og tolkes. I nærmere avtalt legesamtale vil du få en gjennomgang av resultatene.

Om forløpet

Forberedelser

Medisiner kan du ta som vanlig, men dersom du tar astmamedisiner og eventuelt også skal testes med astma-anstrengelsestest må den faste inhalatoren kuttes ut fra kvelden før og hurtigvirkende medisin skal ikke tas fra samme morgen. Siden du skal gå eller løpe og vil bli svett, må du ha med sko og klær som egner seg til dette.

Våre lungeleger og testpersonell har lang erfaring og høy kompetanse. Flere av lungelegene og testpersonellet bidrar i legeforeningens kurs for utdanning av nye lungeleger.