Hopp direkte til innhold

Smittevern

Kun pasienter med avtale (og evt nødvendig ledsager) har adgang til sykehuset.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Selv om det åpnes opp igjen nå, vil det av hensyn til våre pasienter fortsatt være strenge smittevernstiltak på sykehuset.

Viktig melding
Hjerte og kar

Kurs: Pårørende - en ressurs for livet

Kurset skal bidra til at pårørende til personer med hjertesykdom (kransåresykdom) får hjelp og støtte til å mestre omstillinger og utfordringer i hverdagen slik at de blir bevisst egne behov og blir tryggere i sin rolle som pårørende.

Pris
Gratis
 • Varighet: 2 timer

Kurset skal bidra til å formidle kunnskap, informasjon, gi råd og støtte og stimulere pårørende til personer med kransåresykdom å dele erfaringer slik at de får hjelp til å mestre situasjonen de står i og konsekvensene av sykdom i nær familie.

Kort beskrivelse

Innhold i kurset:

 • Sykdom og behandlingsmetoder
 • Livsstilsendring
 • Pårørenderollen:
  • utfordringer
  • konsekvenser for relasjoner og samliv
 • Følelser. Visning av film med diskusjon.
 • Kommunikasjon. Visning av film med diskusjon.
 • Veien videre, nyttige kontakter og nettsider.

Passer for

Pårørende til personer med hjertesykdom (kransåresykdom).

Tema: Følelser

Tema: Kommunikasjon

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM