Hopp direkte til innhold
Lunge

Arbeidsrettet lungerehabilitering ALR

Fører lungesykdommen din til hyppig sykefravær eller langtidssykmeldinger? Arbeidsrettet lungerehabilitering kan hjelpe deg til å mestre sykdommen slik at du fortsatt kan delta i arbeidslivet.

  • Varighet: 4 ukers opphold

Du tilbys et fire ukers rehabiliteringsopphold der oppmerksomheten rettes mot utfordringene ved å ha en kronisk sykdom kombinert med å være yrkesaktiv.

Du får hjelp til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Passer for

Alle med lungesykdom, uansett diagnose, kan søke om arbeidsrettet lungerehabilitering hos oss.

Generelle inntakskriterier:

  • er fortsatt i arbeid, men står i fare for å bli sykemeldt på grunn av lungesykdomsrelaterte plager
  • sykmeldt eller har hatt flere sykmeldinger siste året på grunn av lungesykdomsrelaterte plager
  • er på arbeidsavklaringspenger på grunn av lungesykdom
  • ønsker å fortsette i eller komme tilbake til jobb.

Behandlingsdetaljer

Du får en kartlegging og funksjonsvurdering av din helsetilstand og arbeidssituasjon, og hvordan lungesykdommen påvirker din daglige funksjon. Medisineringen din blir optimalisert og du får et individuelt tilpasset treningsprogram.

Det utarbeides individuell rehabiliteringsplan for deg sammen med tverrfaglig team slik at vi jobber mot felles mål.

Du får opplæring og undervisning både individuelt og i grupper i tillegg til samtalegrupper med fokus på egne ressurser og muligheter. Her snakker vi om aktuelle temaer som:

  • utfordringer som lungesyk i arbeidslivet og hverdagslivet
  • ergonomi og tilrettelegging på arbeidsplassen
  • regelverk omkring stønadsordninger og hvilke muligheter som finnes i NAV-systemet
  • sykdomslære, medisinbruk, kosthold, treningslære, hvordan fjerne slim, pusteteknikk, avspenning, stressmestring og hjelp til røykeslutt

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Oppfølging

 

Last ned brosjyren (åpnes i nytt vindu).

Kan pårørende være med? Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris.

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.