Hopp direkte til innhold
Lunge

Opphold før lungetransplantasjon

Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har en alvorlig kronisk lungesykdom og skal til vurdering for transplantasjon eller står på venteliste for transplantasjon.

  • Varighet: 4 ukers opphold

Mens du venter på transplantasjon er det viktig at du holder deg fysisk og psykisk sterk, og at du har en best mulig ernæringstilstand. Da vil du tåle operasjonen bedre når den tid kommer.

Du får hjelp til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Passer for

De som står på venteliste for lungerehabilitering kan søke om rehabiliteringsplass. Dette må presiseres i søknaden.

Hvis ventetiden før transplantasjonen blir lang kan du få opphold hos oss inntil to ganger i året for å vedlikeholde formen best mulig.

Behandlingsdetaljer

Lungerehabiliteringen for deg som står på venteliste for lungetransplantasjon kan bestå av flere elementer, alle individuelt tilpasset ditt behov:

  • veiledning i hvordan du kan trene
  • individuelt tilpasset treningsprogram
  • oppfølging / justering av medisinbruk
  • vurdering av behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet eller ved flyreiser
  • kostholdsveiledning
  • veiledning av ergoterapeut om hjelpemidler og praktiske råd for mestring av hverdagen
  • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
  • veiledning i avspenning og stressmestring
  • veiledning av sosionomer i forhold til arbeid, økonomi eller andre forhold

Du kan få hjelp av pleierne i avdelingen til personlig stell, forflytning, bruk av medisinsk-teknisk utstyr (oksygentilskudd, nattlig ventilasjonsstøtte, forstøverapparat etc.) og hjelp til måltider dersom du skulle ha behov for dette, men målet er at du i løpet av oppholdet skal bli mer og mer selvhjulpen.

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Kan pårørende være med? Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris.

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.