Hopp direkte til innhold
Lunge

Rehabilitering langtkommen lungesykdom

Fire ukers opphold for deg som har en meget alvorlig lungesykdom som nå setter store begrensinger for ditt hverdagsliv.

 • Varighet: 4 ukers opphold

Du får hjelp til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Passer for

Du som har meget alvorlig lungesykdom og opplever store utfordringer med daglige aktiviteter, har behov for oksygen gjennom hele døgnet, opplever angst, depresjon eller dårlig mestring av sykdom i hverdagen.

Sykdommen har gjort at du har hatt sykehusinnleggelser to ganger eller mer på grunn av pusten, eller at du bruker oksygen eller maskebehandling for pusten.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Behandlingsdetaljer

Et tverrfaglig team tilrettelegger oppholdet etter ditt behov. Ditt ansvar er at du bidrar til å nå dine mål som du har satt deg i fellesskap med personalet og følger opp tiltakene som dere har blitt enige om.

 • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
 • gi kunnskap og skape trygghet rundt din situasjon i hverdagen
 • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
 • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
 • lindre smerter og/eller kronisk tungpustenhet
 • vurdering av behov for oksygentilskudd i hvile eller aktivitet
 • kostholdsveiledning
 • veiledning av ergoterapeut om hjelpemidler og praktiske råd for mestring av hverdagen
 • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
 • avspenning og stressmestring
 • sosionom koples inn ved behov
 • pårørende involveres gjerne ved samtaler, eventuelt sammen med pasienten

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Kan pårørende være med? Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris.

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.