Hopp direkte til innhold
Lunge

Rehabilitering sarkoidose

Formålet med oppholdet er å få en vurdering av tilstanden, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen.

 • Ventetid: Vi samler personer med sarkoidose til opphold 2-3 ganger pr. år avhengig av antall søknader.

Vi legger vekt på generell undervisning om sarkoidose, erfaringsutveksling i grupper og mye individuell oppfølging og veiledning.

Du får hjelp til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Symptomer

Sykdommen kan gi mange forskjellige symptomer. Les mer om sarkoidose.

Kort beskrivelse

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt.

Det kan være spesielt viktig med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå, eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen.

Opplæring og støtte ved nylig stilt diagnose kan også være viktig for mange.

Passer for

Deg som har sarkoidose med symptomer fra lungene.

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt.

Behandlingsdetaljer

Oppholdet inneholder

 • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
 • undervisning / spørretimer om sykdom og sykdomsforløp
 • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
 • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
 • evt. hjelp til røykestopp
 • generell kostholdsveiledning
 • veiledning og praktiske råd for mestring av hverdagsaktiviteter ved ergoterapeut
 • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
 • avspenning og stressmestring
 • veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Kan pårørende være med? Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris.

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.