Hopp direkte til innhold

Søk plass lungerehabilitering

Et eget søknadsskjema må fylles ut av lege hvis du ønsker å søke om rehabiliteringsopphold hos oss.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

 

Søknad (henvisning) sendes av fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege. Det innhentes ekstra opplysninger ved behov. Alle pasienter blir oppringt før innleggelse.

Last ned søknadsskjema

 

Klinikk

Skjemaet sendes av fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege til

LHL-sykehuset Gardermoen
Klinikk for rehabilitering og livsstil
Postboks 103 Jessheimbyen
2051 Jessheim

Søknad til poliklinisk undersøkelse må skrives på NAV-skjema 04-05.21 av henvisende lege.

Henvisningene vurderes og prioriteres av klinikkens lungeoverleger. Resultatet av vurderingen blir gitt til pasienten og henvisende lege.

For pasienter som bor i Helse Sør-Øst

  • Søknad sendes direkte til LHL-sykehuset Gardermoen.
  • Søknad kan sendes elektronisk (via Norsk Helsenett) eller på papir.

Søknaden vurderes av klinikkens lungeleger og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil pasienten få et opphold på LHL-sykehuset Gardermoen eller andre private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst med et lungerehabiliteringstilbud. Resultatet av vurderingen blir gitt til pasienten og henvisende lege.

Elektronisk søknad via Norsk Helsenett:

  • Du som henviser må laste ned sertifikatet til LHL-klinikkene fra NHN Adresseregister.
  • Det er ingen søknadsmal for LHL-klinikkene (lungerehabilitering), men vi ber om at punktene som står i vårt eget søknadsskjema tas med.

For pasienter i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord

Helse Vest

  • Fra Sykehus/OUS/RH: godkjent.
  • Fra fastleger/avtalespesialister: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Helse Midt

  • Fra Sykehus/OUS/RH: godkjent.
  • Fra fastleger/avtalespesialister: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Helse Nord

  • Fra OUS/RH: godkjent.
  • Alle andre, også sykehus: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Her vurderes søknaden og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil pasienten få et opphold på en av de ulike private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen med et lungerehabiliteringstilbud, eller få et tilbud på LHL-sykehuset Gardermoen.

Kontakt rehabilitering

Telefon

Rehabilitering: 67 02 34 00
Åpen man–fre, kl. 10–14.30 (stengt 11–11.30)