Hopp direkte til innhold
Lunge

Utrednings- og vurderingsopphold for lungesyke

Avklaring av din diagnose, sette i gang riktig behandling og plan for videre rehabilitering og trening.

  • Varighet: Korttidsopphold på fem dager

Du får hjelp til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Passer for

Har du en uklar diagnose, eller pustebesvær av ukjent årsak som er vanskelig å få oversikt over poliklinisk? Er det usikkert om du vil ha nytte av et rehabiliteringsopphold? Da kan vi tilby deg et korttidsopphold på fem dager.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Behandlingsdetaljer

Målet er å få en avklart diagnose, sette i gang riktig behandling og få på plass en plan for videre rehabilitering og trening. Vi har et tverrfaglig team med lungespesialist, fysioterapeut og sykepleier. I tillegg kobles sosionom, psykolog klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeut inn ved behov.

Vi har avansert lungefysiologisk laboratorium hvor du kan få avklart eksempelvis:

  • Lungefunksjon (pusteprøver)
  • Lunge- og hjertefunksjon under aktivitet
  • Riktig diagnose for dine pustebesvær
  • Behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet og ved flyreiser

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Kan pårørende være med? Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris.

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.