Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Allergi

Allergiutredning

Har du mistanke om at du har allergi? Kontakt oss for sikker diagnose og riktig behandling.

 • Ventetid: Kort ventetid, du trenger ikke henvisning

Vi går grundig igjennom din og familiens sykehistorie i forhold til allergi og bakgrunnsrisiko. Informasjon om variasjon i plager, type symptomer i luftveiene og eventuelt i huden, utløsende årsaker og lindrende forhold gir et viktig grunnlag for den kliniske vurderingen og videre utredning.

Symptomer

Det kan være riktig å ta en allergiutredning ved symptomer som:

 • rennende, røde, kløende og hovne øyne
 • tett og kløende nese og nysing
 • kløe i halsen og heshet
 • trøtthet, slapphet og dårligere konsentrasjon
 • særlig når dette varierer med årstid, eksponering for pollen, pelsdyr osv.

Kort beskrivelse

Utredningen inneholder følgende undersøkelser / tester:

 • Blodprøver med allergipanel og markører på allergisk betennelse
 • Prikktesting: ved enkelte klinikker utføres prikktesting med allergener på hud
 • Dersom aktuelt: pusteprøver (spirometri), måling av utåndet nitrogenoksid (FeNO)
 • På spesiell indikasjon: Testing av bronkial hyperreaktivitet
 • Eventuelt henviser vi videre til ØNH-lege, hudlege, yrkesmedisiner, eller lignende.

Undersøkelse og gjennomgang foregår hos erfarne lungeleger.

Les mer om behandling av allergi hos LHL Astma og allergi.

Våre spesialister

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Eivind Borna

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Tone Elisabeth Eriksen

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Mensur Dumisic

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Anne-Line Hagberg

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Våre lungeleger og testpersonell har lang erfaring og høy kompetanse. Flere av lungelegene og testpersonellet bidrar i legeforeningens kurs for utdanning av nye lungeleger.