Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Lunge

Årskontroll hos lungelege

Har du en lungesykdom og ønsker oppfølging hos en lungelege? Hos oss får du en fast lege som har tid til å følge deg opp på en god og betryggende måte.

Inkluderer konsultasjon hos lege, full lungefunksjonsundersøkelse og blodprøver
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Konsultasjon hos lungelegen varer 30 minutter, i tillegg tid til testene

Når du går til kontroll og oppfølging av en lungelege er du sikret blant annet

  • at du får optimal nytte av lungemedisinene dine
  • regelmessig kontroll av risikofaktorer som røyk og yrkeseksponering
  • at utviklingen av sykdommen følges nøye

Symptomer

Kontrollen vil også gjøre det mulig å oppdage mulige komplikasjoner av sykdommen og eventuelt annen sykdom som kan følge av å være lungesyk.

De vanligste lungesykdommene er:

Passer for

Deg som har lungesykdom og ønsker en fast årlig oppfølging av din sykdom.

Behandlingsdetaljer

Kontrollen krever oftest ingen forberedelser.

Vi tar først lungefunksjonstester, blodprøver og eventuelt lungerøntgen. Hvis det er behov for tilleggsprøver blir disse tatt senere, eventuelt en annen dag. Umiddelbart etter testene kommer du inn til legen for en konsultasjon.

Hvis det er behov for ekstra undersøkelser som blodgass, NO-måling, belastningstest, flytest eller bronkoskopi betaler du for disse i tillegg.

Ytterligere undersøkelser avtales sammen med legen.

Våre spesialister

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Eivind Borna

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Tone Elisabeth Eriksen

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Mensur Dumisic

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Anne-Line Hagberg

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen