Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Lunge

Flytest HAST (Hypoxia/High Altitude Simulation Test)

Denne testen simulerer det å reise langt med fly. Har du alvorlig hjerte- eller lungesykdom, og mistanke om pustesvikt, bør du ta en flytest.

Inkluderer lungefunksjonstest, konsultasjon hos lege og dokumentasjon du får hvis du må bruke oksygentilskudd under flyreise.
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Testen tar 1,5 - 2 timer. Dette inkluderer også konsultasjon hos lege og eventuell venting på dokumentasjonen du får med deg hvis du må bruke oksygentilskudd under flyreise.

Gjennom flytesten finner vi ut om du kan reise med fly uten å bruke ekstra oksygen. Hvis resultatet viser at du har behov for ekstra oksygen ordner vi med dokumentasjon for bestilling av utstyr og rådgivning i forbindelse med flyreiser.

LHL har gjennomført flere forskningsprosjekter på flyreise relatert til lungesykdommer og er blant de ledende i verden på dette området. Lungelegene og testpersonellet vårt har lang erfaring og høy kompetanse, og flere bidrar også i legeforeningens utdanning av nye lungeleger.

Symptomer

En flytest kan være nyttig hvis du skal på en lengre flytur (for eksempel til syden), er kronisk lungesyk, har pustesvikt eller under tidligere flyreiser har hatt symptomer som

  • tung pust
  • svimmelhet/blitt uvel
  • brystsmerter

Kort beskrivelse

I flykabinen er luften "tynnere" enn på bakken. Til tross for at flyet har trykkabin er det som å være omtrent 2 500 meter over havet.

I flytesten, som også kalles HAST (Hypoxia/High Altitude Simulation Test) simulerer vi at du er om bord i et fly ved at du puster inn luft som tilsvarer den som er inne i flykabinen.

Behandlingsdetaljer

Vi sjekker hvor godt lungene klarer å levere nok oksygen (surstoff) til blodet når du er i en situasjon som ligner en flyreise ved at

  • du puster inn "flyluft" via en maske som dekker nese og munn
  • vi tar blodprøver (blodgass) underveis for å se hvor mye oksygen det blir i blodet
  • vi ved hjelp av EKG ser hvordan hjertet og du selv har det når blodet har mindre oksygen enn på bakken

Hvis nivået på oksygen i blodet blir lavere enn et visst nivå gir vi deg ekstra oksygen på en nesegrime og tester hvordan dette fungerer.

Testen er ikke forbundet med noe ubehag, men noen opplever at de blir tyngre i pusten underveis.

Om forløpet

Forberedelser

Hvis du bruker MarevanINR på testdagen være lavere enn 2,5. Ring oss for mer informasjon hvis dette er tilfelle. Andre medisiner tar du som vanlig. Ellers krever testen ingen andre forberedelser.

Våre spesialister

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Eivind Borna

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Tone Elisabeth Eriksen

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Mensur Dumisic

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Anne-Line Hagberg

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen