Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Lunge

Lungeutredning (lungesjekk)

En lungeutredning vil kunne påvise mulige lungesykdommer, men også begynnende forandringer som kan gi sykdom på sikt. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

 • Ventetid: Ingen ventetid
 • Varighet: Konsultasjonen og undersøkelsene tar ca. 1 time, noe avhengig av om ytterligere tilleggsundersøkelser gjøres ved første konsultasjon.

Har du behov for en sjekk av lungene dine? Lurer du på om du har en lungesykdom? Vår lungeutredning vil kunne påvise mulig lungesykdom.

Målet er å oppdage eventuelle lungesykdommer, men også å se etter begynnende forandringer som kan gi sykdom på sikt, slik at du kan komme i gang med forebyggende behandling i tide. Hvis det blir konstatert at du har en lungesykdom, vil legen starte relevant behandling og gi deg nyttig informasjon og gode råd.

Symptomer

Det kan være riktig å undersøke om du har en lungesykdom hvis du har symptomer som:

 • tung pust
 • langvarig hoste med eller uten slim
 • piping i brystet og/eller at det snører seg og kanskje også vondt i brystet under eller etter at du har anstrengt deg
 • hoste og slimdannelse under eller etter at du har anstrengt deg

Det haster dersom du har blod i oppspytt, tung pust, hoste og/eller vekttap, nattesvette og spesielt ved påvist skygge på røntgen av lungene. Har du mistanke om kreft, vil vi raskt henvise til offentlig utredning,

Passer for

Er du tungpustet, har langvarig hoste, mye slim, piping i brystet eller andre problemer fra lungene eller luftveiene?

Lungelegen gjør en grundig vurdering av symptomene og kartlegger lungefunksjonen din ved en utredning som inkluderer blant annet flere lungefunksjonsmålinger og lungerøntgen. Legen gir deg råd om eventuell videre utredning eller behandling.

Behandlingsdetaljer

Det kreves ingen spesielle forberedelser, men vi råder deg til å ikke spise et større måltid kort før undersøkelsene.

Første konsultasjon kan bestå av flere tester:

 • kliniske undersøkelse og vurdering hos lungelege
 • flere ulike lungefunksjonsprøver
 • blodprøver
 • røntgen av lungene
 • oksygeninnhold i blod
 • ved behov utføres NO-måling (måling av nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft), IOS-måling eller MIP/MEP-måling
 • ved mistanke om allergi utføres prikktester

Oppfølging

For noen pasienter er det nødvendig med utvidet testing for å avdekke mulige tilleggssykdommer, for eksempel hjerte- og nevrologiske lidelser eller sykdommer i øvre luftveier. En utvidet test kan for eksempel være CT (røntgen) av lungene. 

Etter den innledende lungeutredningen, vil lungespesialisten anbefale videre spesialundersøkelser og utredninger. Dette kan være: 

Kontroll/oppfølging hos lungelege

Oppfølging hos lungelege som inkluderer lungefunksjonsprøver og eventuelt andre tester.

Kardiopulmonal funksjonstest (CPET)

CPET brukes i utredning av uklare årsaker til tung pust (funksjonsdyspné) og kompliserte sykdomsbilder der vanlig utredning ikke har ført til noen avklaring. Testen utføres på tredemølle, med kontinuerlig måling av blant annet respirasjonsgasser, ventilasjon og arbeids-EKG. Eventuelt utføres testen også med taking av arterielle blodgasser.

Bronkoskopi

Bronkoskopi er en undersøkelse som gjør det mulig å inspisere innsiden av luftrøret og bronkiene. Et tynt rør, et bronkoskop, føres inn gjennom munnen eller nesen, ned gjennom luftrøret og ned i bronkiene. Via skopet kan det blant annet tas celleprøver.

Flytest

Undersøkelse for personer med lungesykdom som skal reise med fly og trenger å utrede om de har behov for ekstra oksygen under flyturen

Andre tester som utføres ved behov

 • NO-måling: måling av nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft som en markør for inflammasjon.
 • Metakolintest: provokasjonstest ved astmautredning.
 • 6 minutters gangtest: test for å vurdere fysisk kapasitet.
 • Bodypletysmografi: test for beregning av nøyaktig volum i lungene.
 • EIA-test: undersøkelse for anstrengelsesutløst astma.
 • IOS, impulsoscillometri: undersøkelse av motstand og forsnevringer i luftveiene.
 • MIP/MEP, maksimalt inspiratorisk og ekspiratorisk trykk: undersøkelse av trykk i luftveiene som bilde på pustemuskulaturens effektivitet.
 • Måling av maksimalt oksygenopptak: undersøkelse for blant annet treningsutøvere som er interessert i å vite oksygenopptak og melkesyreterskel.
 • CT thorax: ved behov for dette henviser vi til røntgeninstitutt.

 

Våre spesialister

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Eivind Borna

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Tone Elisabeth Eriksen

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Mensur Dumisic

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen

Anne-Line Hagberg

Spesialist i indremedisin og lungemedisin
LHL-sykehuset Gardermoen