Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter er det fortsatt strenge smittevernstiltak på sykehuset.

Viktig melding
Lunge

Test av astma - bronkial hyperreaktivitet

Overfølsomhet i luftveiene er et kjennetegn ved astma. Ved en provokasjonstest får vi sjekket om du har overfølsomme luftveier, og om det kan skyldes astma eller ikke.

Pris
3 500,-
Inkluderer konsultasjon og bronkial provokasjonstest på tredemølle (EIA) eller med medikamenter.
Ansvarlig lege:
Ingunn Skjørten
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Testen tar ca 30 minutter

Ved hjelp av Metakolintesten kan vi få en tydelig indikasjon på om du har astma eller ikke.

Hvis testen er positiv, og du også har symptomer som tyder på at du sannsynligvis har astma, vil lungelegen starte behandling med astmamedisiner.

Det er lungelegen som eventuelt anbefaler en provokasjonstest på bakgrunn av en lungeutredning.

Symptomer

Provokasjonstesten er nyttig for å stille riktig diagnose hvis du tror du kan ha astma. Mistanken kan være basert på at du i hvile eller under aktivitet har varierende symptomer som

  • tung pust
  • hoste
  • slim
  • piping i brystet

Kort beskrivelse

Under provokasjonstesten inhalerer du små mengder av et irriterende stoff (metakolin) i en økende mengde. Etter hver inhalasjon måler vi lungekapasiteten din. Hvis du får et fall i lungefunksjonen (FEV1) ved en lavere dose enn hos friske personer, tolkes dette som at testen er positiv.

Behandlingsdetaljer

Hvis du allerede tar lungemedisiner må du ringe oss eller snakke med fastlegen din om når du skal slutte å ta disse før testen, eller om du skal fortsette å ta de helt frem til den dagen du skal ta testen.

Vanligvis bør faste inhalasjoner (kortison, langtidsvirkende bronkieåpnere) kuttes ut 1-2 uker i forveien. Korttidsvirkende medisiner (bronkieåpnere) kan tas inntil samme morgen kl. 06.

Selve testen

Under testen sitter du på en stol og puster inn Metakolin i økende mengde. Vi kontrollerer lungekapasiteten etter hver inhalasjon. Dersom du får et fall i lungefunksjonen ved en lavere dose enn hos friske personer, tolkes dette som et sikkert tegn på at testen er positiv og at du kan ha astma.

Under testen kan du få ubehag som tung pust og hoste, slik man ellers kan få ved lungesykdom.

Etter testen får du et medikament som normaliserer lungefunksjonen igjen.

Etter testen

Umiddelbart etter testen får du en samtale med legen om resultatet, og du kan stille spørsmål og få mer utfyllende informasjon. Legen vil da også vurdere om du har behov for medisin.

Etter samtalen med legen kan du reise hjem.

Våre spesialister

Ingunn Skjørten

Ingunn Skjørten

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer. PhD.
LHL-sykehuset Gardermoen

Forsker på pulmonal hypertensjon (sykdom i lungekretsløpet) og kols.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 2013, nå LHL-sykehuset Gardermoen. 

Erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning og kardiopulmonal funksjonstesting (CPET).

Lars Morland

Lars Morland

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Ansatt ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk erfaring, blant annet med rehabiliteringsforskning, tuberkulose og søvnutredning.

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer
LHL-sykehuset Gardermoen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer fra 1982.

Arbeidet ved LHL-klinikkene Glittre siden 1994, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Bred lungemedisinsk og indremedisinsk erfaring, og bred erfaring med respirasjonsfysiologisk utredning.

Leder av Kolsrådet siden 2007.

Våre lungeleger og testpersonell har lang erfaring og høy kompetanse. Flere av lungelegene og testpersonellet bidrar i legeforeningens kurs for utdanning av nye lungeleger.