LHL

Hopp direkte til innhold

Smittevern: Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Foto: Christopher Olssøn

Tung pust, rask pust eller kortpusthet er alle opplevelsen av at det er vanskelig å puste. Som oftest er dette forårsaket av lungesykdommer, men alvorlighetsgraden kan variere veldig.

Det finnes mange ulike lungesykdommer – til dels livstruende sykdommer - som kan forårsake tung pust, og generelt gjelder det at man bør oppsøke lege raskt dersom man har pustevansker.

 

Årsaker til tung pust kan være:

  • astma
  • kols
  • infeksjon
  • falsk krupp
  • lungekreft
  • blodpropp i lungene
  • lungemboli

Hyppigheten av plager knyttet til tungpusthet øker med alderen, og også være knyttet til angst og panikkanfall.

 

Undersøkelser og diagnose

Raskt oppståtte pustevansker og tung pust må undersøkes av lege snarest. Pustevansker som øker over tid burde også undersøkes av lege. Undersøkelsene vil ofte bestå av blodprøver, EKG, Røntgen og ultralydundersøkelse av lungene.

Søvn-, idrett-, hjerte- og lungepoliklinikk: 67 02 32 00