Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Bente Ridder-Nielsen, Roar Tessem og Bente Doknes
Foto: Julie C. Knarvik

“Nytt Liv” i gave til LHL-sykehuset Gardermoen

Takket være det gode arbeidet LHL gjør for pasienter som skal eller har gjennomgått en organdonasjon, ønsket Stiftelsen Organdonasjon å gi LHL-sykehuset Gardermoen en skulptur i gave.

– Det er en utrolig flott skulptur med en sterk symbolikk. Vi setter veldig stor pris på å få denne skulpturen i gave, sa direktør ved LHL-sykehuset Gardermoen, Bente Doknes, under overrekkelsen denne uken i foajeen på sykehuset.

Stiftelsen Organdonasjon og kunstnerne ønsker å gi skulpturen “Nytt Liv” i gave til LHL-sykehuset Gardermoen som en takk for det arbeidet dere gjør for pasienter som har gjennomgått en transplantasjon, og alle de som er berørt i den sammenheng.

Kunstverket er et felles verk av Bente Ridder-Nielsen og Roar Tessem. Det er et to meter høyt "tre" som er omkranset av flere hundre blader sendt inn av transplanterte fra hele landet. Her kan man legge til flere blader etter hvert, slik at treet "lever". Bente Ridder-Nielsen er selv lungetransplantert og "treet" er laget som en hyllest til alle donorer og deres familier.

Vi håper at denne skulpturen kan bli en vakker og synlig påminnelse for alle LHL-sykehuset Gardermoens besøkende om hvor viktig det er at alle tar et standpunkt til organdonasjon.

– Organdonasjon handler om å gi. Om å gi når sorgen er så uendelig stor. Det er en gave som gir andre mennesker liv når man selv mister. Stadig flere får livet i gave ved organdonasjon. Og deres takknemmelighet er stor. De får fortsette sitt liv. Deres familier får beholde sine kjære. For mens noen mister, så får andre. Det er det stiftelsen Organdonasjon i 25 år har arbeidet for: Organdonasjon og transplantasjon. Likevel er det altfor mange som sier nei når det virkelig gjelder.

Ventelistene øker og vi må alle snakke om organdonasjon. Det er en samtale som redder liv.

Hvert blad av dette treet er laget av mennesker i alle aldre som har fått nytt liv gjennom organtransplantasjon. De som har fått leve takket være et JA til organdonasjon. Dette er deres inderlige takk til den ukjente donor.

Hege Lundin Kuhle, Stiftelsen Organdonasjon

Vakker skulptur med viktig budskap

En person sitter på kne på en sokkel med hendene utstrakt. I hendene holdes et hjertelignende objekt som gis videre. På toppen av hodet er det montert greiner hvor bladene som er laget er festet. Trekrona skal være i en kontinuerlig utvikling og prosess hvor flere blader kan komme til.

– Skulpturkroppen/stammen er skåret ut fra ett stykke tre med motorsag. Skulpturkroppen er av osp, og greiner i trekrona av lønn. Dette er deretter satt til tørking. Skulpturen er tilført et tynt lag med lys beis. Trekrona er laget av utvalgte greiner som er avbarka, tørka og påført et tynt strøk beis, sier Roar Tessem om treet.

Siden høsten/vinteren 2020 (og fortsatt) er det jevnlig sendt ut invitasjoner til pasientorganisasjoner for transplanterte, LHL Transplantert (hjerte- og lungetransplanterte) og LNT (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte) med flere. Greinene på treet bærer blader som er laget av mennesker som enten selv har fått nytt liv gjennom organtransplantasjon eller pårørende som også har fått nytt liv gjennom at deres nære har fått nytt liv gjennom transplantasjon. I invitasjonene er det tydelig uttrykt at bladene ikke skal være preget av kunstnerisk prestasjon, men representere et mangfold av uttrykk og farger og på den måten gi et bilde av det mangfoldet som er blant alle som har vært så heldige å motta nye organ og dermed forlenget liv.

– Bladene er tegnet, malt, presset, perlet, quiltet, sydd, brodert, klippet i kartong/stoff, heklet, strikket osv. Det er kun påført fornavn/initialer, organ og årstall på bladene - dette for anonymitet slik at ikke donor og mottaker kan spores. Den yngste som har laget et blad er Frida på 3 år som fikk nyre av sin bestefar. For å skape en samlende helhet av den bladkledde trekrona har jeg malt blader på lerret og klippet ut, ca. 200 stk. Ingen er like, men forskjellige som hvert enkelt menneske er, sier Bente Ridder-Nilsen om trekrona.

– Vi håper at skulpturen kan være til glede for både ansatte og besøkende på LHL-sykehuset Gardermoen, sier Thomas Louis Aasen, Stiftelsen Organdonasjon.

Donasjonsuka 2022 – menneskene bak tallene

– Vi har pasienter som venter på en transplantasjon og som har vært gjennom en transplantasjon her hos oss. Og det at vi kan få lov til å ivareta denne skulpturen, som skal få lov til å stå her til glede for nåværede og nye pasienter og ansatte, det setter vi veldig stor pris på. Så tusen hjertelig takk. Vi skal ta godt vare på den. Det betyr mye for oss her på LHL-sykehuset å bli sett for den jobben vi gjør for transplanterte pasienter og andre pasienter, sier Doknes.

 

I dag venter over 500 menn​esker på et nytt livreddende organ i Norge.

/link/779fed2ef01749c78e6fa52e42aa4daa.aspx

Ingen transplantasjon uten organdonasjon

Bare et fåtall land har flere organdonorer enn Norge sett i forhold til folketallet, men også her er det mangel på organer.

Stiftelsen Organdonasjon gjør et viktig arbeid for å informere om organdonasjon. Målet er at alle som trenger et nytt, livreddende organ skal få det. Stiftelsen står bak donorkortet. Donorkortet dokumenterer at du sier ja til organdonasjon. For at dine nærmeste skal kunne bekrefte din beslutning, må du informere dem om ditt standpunkt.

Gå til Stiftelsen Organdonasjon