LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Symptomer på søvnapné

Symptomene på søvnapné kan variere mellom individer og det kan være forskjeller mellom menn, kvinner og barn. Det finnes likevel noen kjennetegn.

Vi kan dele symptomene inn i det som skjer på natten og det som skjer på dagen.

Symptomer på natten

På natten er det ofte den som sover ved siden av deg som først merker oppholdene i åndedrettet. Det er ganske sjelden at den som rammes selv husker noe av hva som har hendt når han/hun våkner om morgenen.

 • Kraftig snorking
 • Pustestans
 • Stadige oppvåkninger
 • Mange toalettbesøk
 • Kvelningsfornemmelser
 • Hjertebank
 • Mareritt
 • Svettetokter

Symptomer på dagtid

Av og til forekommer symptomene da det ikke bør skjer, for eksempel i forbindelse med bilkjøring. Den økte risikoen ved bilkjøring er påvist gjennom studier, og dette innebærer selvsagt ikke bare en fare for den som sovner, men også for andre som ferdes i trafikken.

 • Unormal trøtthet
 • Hodepine
 • Konsentrasjonsvansker
 • Læringsproblemer
 • Irritabilitet

Andre faktorer

Vektproblemer er en annen faktor som kan kobles til sykdommen. Det samme er allmenn nedstemthet og høyt blodtrykk. Det hender også av personer med søvnapné opplever smerter i kroppen og astma og allergier lignende symptomer.

Søvn

Publisert 20.02.2019

Kilde

https://www.sovnapne.no