LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Foto: Agurtxane Concellon

Rehabilitering

I toppmoderne sykehuslokaler har vi samlokalisert de sterke fagmiljøene fra Feiring- og Glittreklinikken. Her tilbyr vi en rekke høyspesialiserte rehabiliteringstilbud for hjerte-, lunge- og kreftpasienter.

Last ned brosjyren: Velkommen til LHL-sykehuset Gardermoen (pdf)

Ekspertise

Du får hjelp av landets mest omfattende ekspertise til å mestre sykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Kurs

 • Hjerte og kar

  Kurs: Pårørende - en ressurs for livet

  Kurset skal bidra til at pårørende til personer med kransåresykdom får hjelp og støtte til å mestre omstillinger og utfordringer i hverdagen slik at de blir bevisst egne behov og blir tryggere i sin rolle som pårørende.

 • Hjerte

 • Hjerte og kar

  Hjerterehabilitering

  Ønsker du å legge om livsstilen for å forebygge tilbakefall? Føler du usikkerhet? Kjenner du på mulige symptomer? Er du redd for ikke å komme tilbake i jobb? Engster du deg for fysisk aktivitet? Eller trenger du å møte andre i samme situasjon, da kan e...

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

  Rehabiliteringstilbudet vårt dekkes i sin helhet av det offentlige – det er ingen egenandel.

 • Lunge

 • Lunge

  Utrednings- og vurderingsopphold for lungesyke

  Avklaring av din diagnose, sette i gang riktig behandling og plan for videre rehabilitering og trening.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Tidlig rehabilitering lungesyke

  2-4 ukers opphold for deg som har hatt gjentakende innleggelse på lokalsykehus og som trenger rehabilitering for å komme i bedre form, mestre hverdagen igjen etter en infeksjon og forhindre rask reinnleggelse.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Arbeidsrettet lungerehabilitering

  Fører lungesykdommen din til hyppig sykefravær eller langtidssykmeldinger? Arbeidsrettet lungerehabilitering kan hjelpe deg til å mestre sykdommen slik at du fortsatt kan delta i arbeidslivet.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Rehabilitering sarkoidose

  Vurdering av din tilstand, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sarkoidose

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Opphold før lungetransplantasjon

  Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har en alvorlig kronisk lungesykdom og skal til vurdering for transplantasjon eller står på venteliste for transplantasjon.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Rehabilitering etter lungetransplantasjon

  Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har fått nye lunger, og som trenger opptrening for å komme i gang etter transplantasjonen.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Opphold for yngre lungesyke

  Formålet med oppholdet er å få en vurdering av lungesykdommen, funksjonsnivå og medisinering.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Lunge

  Rehabilitering langtkommet lungesykdom

  Fire ukers opphold for deg som har en meget alvorlig lungesykdom som nå setter store begrensinger for ditt hverdagsliv.

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Kreft

 • Kreft

  Kreftrehabilitering

  Mange som har gjennomgått kreftbehandling sliter med ulike seneffekter som kronisk tretthet (fatigue), ernæringsproblemer og ulike psykososiale forhold. Noen trenger også å få klarhet i økonomiske og sosiale rettigheter. Dette kan være vanskelig å...

  Tilbys ved:

  Fritt rehabiliteringsvalg Henvisning fra lege

 • Kurs

 • Hjerte og kar

  Kurs: Pårørende - en ressurs for livet

  Kurset skal bidra til at pårørende til personer med kransåresykdom får hjelp og støtte til å mestre omstillinger og utfordringer i hverdagen slik at de blir bevisst egne behov og blir tryggere i sin rolle som pårørende.