LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Arbeidsrettet lungerehabilitering (ALR)

Fører lungesykdommen din til hyppig sykefravær eller langtidssykmeldinger? Arbeidsrettet lungerehabilitering kan hjelpe deg til å mestre sykdommen slik at du fortsatt kan delta i arbeidslivet.

Tilbys ved

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege. Søk plass

Fire ukers rehabiliteringsopphold der oppmerksomheten rettes mot utfordringene ved å ha en kronisk sykdom kombinert med å være yrkesaktiv.

Hvem kan søke?

Alle med lungesykdom, uansett diagnose, kan søke om arbeidsrettet lungerehabilitering hos oss.

De generelle inntakskriteriene er:

  • er fortsatt i arbeid, men står i fare for å bli sykemeldt på grunn av lungesykdomsrelaterte plager
  • sykmeldt eller har hatt flere sykmeldinger siste året med på grunn av lungesykdomsrelaterte plager
  • er på arbeidsavklaringspenger på grunn av lungesykdommen
  • ønsker å fortsette i eller komme tilbake til jobb.

Hva er arbeidsrettet lungerehabilitering?

Du tilbys et fire ukers rehabiliteringsopphold der oppmerksomheten rettes mot utfordringene ved å ha en kronisk sykdom kombinert med å være yrkesaktiv. Du får en kartlegging og funksjonsvurdering av din helsetilstand og arbeidssituasjon, og hvordan lungesykdommen påvirker din daglige funksjon. Medisineringen din blir optimalisert og du får et individuelt tilpasset treningsprogram og -veiledning. Det utarbeides en egen rehabiliteringsplan for deg sammen med tverrfaglig team slik at vi jobber mot felles mål.

Du får opplæring og undervisning både individuelt og i grupper i tillegg til samtalegrupper med fokus på egne ressurser og muligheter. Her snakker vi om aktuelle temaer som

  • utfordringer som lungesyk i arbeidslivet/hverdagslivet
  • ergonomi og tilrettelegging på arbeidsplassen
  • regelverk omkring stønadsordninger og hvilke muligheter som finnes i NAV-systemet
  • sykdomslære, medisinbruk, kosthold, treningslære, hvordan fjerne slim, pusteteknikk, avspenning, stressmestring og hjelp til røykeslutt

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 23580.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.

Hvordan søker jeg?

Du må få fastlegen, sykehuset eller lungespesialist til å sende en henvisning til oss. Det innhentes ekstra opplysninger ved behov. Alle pasienter blir oppringt før innleggelse.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen