LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Før lungetransplantasjon

Mens du venter på transplantasjon er det viktig at du holder deg fysisk og psykisk sterk, og at du har en best mulig ernæringstilstand. Da vil du tåle operasjonen bedre når den tid kommer.

Tilbys ved

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege. Søk plass

Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har en alvorlig kronisk lungesykdom og skal til vurdering for transplantasjon eller står på venteliste for transplantasjon.

Vi tar også imot pasienter som har fått nye lunger, og som trenger opptrening for å komme i gang etter transplantasjonen. Les mer om tilbudet etter lungetransplantasjon.

Hvem kan søke om rehabiliteringsplass?

De som står på venteliste for lungerehabilitering, noe som må presiseres i søknaden.

Hvis ventetiden før transplantasjonen blir lang kan du få opphold hos oss inntil to ganger i året for å vedlikeholde formen best mulig.

Hva inneholder oppholdet?

Lungerehabiliteringen for deg som står på venteliste for lungetransplantasjon kan bestå av flere elementer, alle individuelt tilpasset ditt behov:

  • veiledning i hvordan du kan trene
  • individuelt tilpasset treningsprogram
  • oppfølging / justering av medisinbruk
  • vurdering av behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet eller ved flyreiser
  • kostholdsveiledning
  • veiledning av ergoterapeut om hjelpemidler og praktiske råd for mestring av hverdagen
  • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
  • veiledning i avspenning og stressmestring
  • veiledning av sosionomer i forhold til arbeid, økonomi eller andre forhold

Du kan få hjelp av pleierne i avdelingen til personlig stell, forflytning, bruk av medisinsk-teknisk utstyr (oksygentilskudd, nattlig ventilasjonsstøtte, forstøverapparat etc.) og hjelp til måltider dersom du skulle ha behov for dette, men målet er at du i løpet av oppholdet skal bli mer og mer selvhjulpen.

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-sykehuset Gardermoen må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 23580.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.