LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Kurs for kommunehelsetjenesten

Kurs­ og seminarvirksomhet for helsepersonell er en etablert aktivitet ved LHLs klinikker. Vi tilby også kurs for ansatte i kommunehelsetjenesten gjennom å reise ut til kommunene med våre kurs.

LHL er gjennom sine sykehus og behandlingssteder representert i alle helseregionene i Norge. Selskapet har med det sterke fagmiljøer innen utredning, behandling og tverrfaglig rehabilitering over hele landet. Samarbeid mellom faggrupper og fagmiljøer internt i selskapet, gjør at vi kan tilby kurs av høy faglig kvalitet i alle landets helseregioner.

Kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten

Som en del av spesialisthelsetjenesten ser vi det som vår oppgave å bidra med vår kompetanse til kommunehelsetjenesten. Vi ønsker å reise ut til kommunene og holde kurs, og vi tar gjerne i bruk teknologiske løsninger som videokonferanse, for å ha nå ut med spesialisert fagkompetanse.

Målet er å imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner om kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, slik at pasientene kan få et best mulig og faglig godt tilbud der de bor. Våre fagfolk vil stå for både planlegging og gjennomføring av kursene.

Kurs

Kursprogrammene vil utarbeides i samarbeid med de kommunene som ønsker kurs. Vi kan også tilby skreddersydde kurspakker med flere kurs innen de ulike modulene dersom det er ønske om det.

Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin: 67 02 34 00