LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Lærings- og mestringssenteret - LMS

Her får du som pasient eller pårørende møte helsepersonell som kan gi informasjon og bistand i å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer

LMS bygger på verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap. Målet er utvidet innsikt i egen situasjon, styrket mestring i hverdagen, færrest mulig sykdomsforverrelser og best mulig livskvalitet.

Pårørendedag

Hver fjerde uke arrangeres det pårørendedag på LHL-sykehuset Gardermoen for inneliggende pasienter. Invitasjon til kurs sendes sammen med informasjon om oppholdet. 

Programmet varer fra kl. 09.00 – ca. 15.00. Dagen inneholder undervisning med lege, fysioterapeut, sykepleier og familieterapeut.

Ta kontakt med lærings og mestringssenteret for påmelding og nærmere informasjon.

Kontakt oss

Telefon: 67 02 35 80