Hopp direkte til innhold

Smittevern: Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

Lærings- og mestringssenteret - LMS

LMS er et informasjonssenter der du kan finne informasjon om og få bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

LMS bygger på verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap. Målet er utvidet innsikt i egen situasjon, styrket mestring i hverdagen, færrest mulig sykdomsforverrelser og best mulig livskvalitet.

Pårørendedag

Hver fjerde uke arrangerer hjerteteamene pårørendedag på LHL-sykehuset Gardermoen for inneliggende pasienter. Invitasjon til kurs sendes sammen med informasjon om oppholdet. På grunn av coronapandemien er dette tilbudet innstilt ut 2020. 

Programmet varer fra kl. 09.00 – ca. 15.00. Dagen inneholder undervisning med lege, fysioterapeut, sykepleier og familieterapeut.

 

Kontakt oss

E-post:

Telefon: 67 02 35 80