Hopp direkte til innhold

Smittevern

Kun pasienter med avtale (og evt nødvendig ledsager) har adgang til sykehuset.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Selv om det åpnes opp igjen nå, vil det av hensyn til våre pasienter fortsatt være strenge smittevernstiltak på sykehuset.

Viktig melding

Lærings- og mestringssenteret - LMS

LMS er et informasjonssenter der du kan finne informasjon om og få bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

LMS bygger på verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap. Målet er utvidet innsikt i egen situasjon, styrket mestring i hverdagen, færrest mulig sykdomsforverrelser og best mulig livskvalitet.

Pårørendedag

Hver fjerde uke arrangerer hjerteteamene pårørendedag på LHL-sykehuset Gardermoen for inneliggende pasienter. Invitasjon til kurs sendes sammen med informasjon om oppholdet.

På grunn av coronapandemien er dette tilbudet innstilt inntil videre. 

Programmet varer fra kl. 09.00 – ca. 15.00. Dagen inneholder undervisning med lege, fysioterapeut, sykepleier og familieterapeut.

 

Kontakt oss

E-post:

Telefon: 67 02 35 80