Hopp direkte til innhold

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

LMS er et informasjonssenter der du kan finne informasjon om og få bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

LMS bygger på verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap. Målet er utvidet innsikt i egen situasjon, styrket mestring i hverdagen, færrest mulig sykdomsforverrelser og best mulig livskvalitet.

Pårørendedag

Hver fjerde uke arrangerer hjerteteamene pårørendedag på LHL-sykehuset Gardermoen for inneliggende pasienter. Invitasjon til kurs sendes sammen med informasjon om oppholdet.

Programmet varer fra kl. 09.00 – ca. 15.00. Dagen inneholder undervisning med lege, fysioterapeut, sykepleier og familieterapeut.

Kontakt oss

E-post

E-post:

Telefon

Telefon: 67 02 35 80