LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Lungerehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen

Du får hjelp av landets mest omfattende ekspertise til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Tilbys ved

Har du kroniske lungesykdommer som kols, astma, fibrose, eller har andre problemer med pusten, kan du søke om utrednings-/rehabiliteringsopphold hos oss.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Vi har flere ulike tilbud

 • Utrednings- / vurderingsopphold på tre til fem dager
 • Tidlig rehabilitering i to uker direkte overført fra innleggelse på grunn av akutte forverrelser eller gjennomført operasjon i lungene.
 • Todelt opphold i 9 + 5 dager (med to til tre måneder imellom) for yngre lungesyke (16-30år)
 • Lungerehabiliteringsopphold på fire uker (eventuelt med utredning og behandling)
 • Arbeidsrettet lungerehabiliteringsopphold på fire uker
 • Rehabiliteringsopphold for pasienter som venter på / har fått utført lungetransplantasjon.

Lunge

Utrednings-/vurderingsopphold

Avklaring av din diagnose, sette i gang riktig behandling og plan for videre rehabilitering og trening.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Tidlig rehabilitering

2-4 ukers opphold for deg som har hatt gjentakende innleggelse på lokalsykehus og som trenger rehabilitering for å komme i bedre form, mestre hverdagen igjen etter en infeksjon og forhindre rask reinnleggelse.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Arbeidsrettet lungerehabilitering

Fire ukers rehabiliteringsopphold der oppmerksomheten rettes mot utfordringene ved å ha en kronisk sykdom kombinert med å være yrkesaktiv.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Sarkoidose

Vurdering av din tilstand, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Før lungetransplantasjon

Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har en alvorlig kronisk lungesykdom og skal til vurdering for transplantasjon eller står på venteliste for transplantasjon.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Etter lungetransplantasjon

Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har fått nye lunger, og som trenger opptrening for å komme i gang etter transplantasjonen.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Tilbud til yngre lungesyke

Tilbudet består av to korte opphold, 9 + 5 dager, med to til tre måneder mellom.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Langtkommet lungesykdom

Fire ukers opphold for deg som har en meget alvorlig lungesykdom som nå setter store begrensinger for ditt hverdagsliv.

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege.

Hvem kan søke om rehabiliteringsplass?

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Hva er lungerehabilitering?

Lungerehabiliteringen hos oss består av flere elementer:

 • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
 • vurdering av uklar diagnose
 • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
 • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
 • røykestopp
 • vurdering av behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet eller ved flyreiser
 • kostholdsveiledning
 • veiledning av ergoterapeut om hjelpemidler og praktiske råd for mestring av hverdagen
 • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
 • avspenning og stressmestring
 • veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din. Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute. Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Hvordan søker jeg?

Du må få fastlegen, sykehuset eller lungespesialist til å sende en henvisning til oss. Det innhentes ekstra opplysninger ved behov. Alle pasienter blir oppringt før innleggelse.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 23580.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.