Hopp direkte til innhold

Smittevern

Kun pasienter med avtale (og evt nødvendig ledsager) har adgang til sykehuset.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Selv om det åpnes opp igjen nå, vil det av hensyn til våre pasienter fortsatt være strenge smittevernstiltak på sykehuset.

Viktig melding
Foto: Christopher Olssøn

Lungerehabilitering

Har du kroniske lungesykdommer som kols, astma, fibrose, eller har andre problemer med pusten, kan du søke om utrednings-/rehabiliteringsopphold hos oss.

Søknad (henvisning) sendes av fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege. Det innhentes ekstra opplysninger ved behov. Alle pasienter blir oppringt før innleggelse.

Søknad om plass

Rehabilitering: 67 02 34 00
Åpen man–fre, kl. 9–15

Ta kontakt hvis du har spørsmål om ditt opphold. Søknad om plass sendes via din fastlege.

Rehabilitering lunge