Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter er det fortsatt strenge smittevernstiltak på sykehuset.

Viktig melding
Lunge

Opphold for yngre lungesyke

Formålet med oppholdet er å få en vurdering av lungesykdommen, funksjonsnivå og medisinering.

Fritt rehabiliteringsvalg
  • Varighet: Tilbudet består av to korte opphold, 9 + 5 dager, med to til tre måneders mellomrom.

Vi utarbeider treningsprogram, gir veiledning og undervisning slik at du best mulig kan fungere med symptomene og usikkerhet som sykdommen kan medføre på en bedre måte.

Du får hjelp til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Passer for

Dette tilbudet er for deg mellom 16 og 30 år som har kronisk lungesykdom. Mange yngre lungesyke sliter med å gjennomføre utdanning og holde seg i jobb, og det finnes få tilbud om rehabilitering for denne gruppen.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Behandlingsdetaljer

Tilbudet består av to korte opphold, 9 + 5 dager, med to til tre måneder mellom. Det opprettes et samarbeid med koordinator i kommunen i tiden mellom oppholdene for å legge forholdene til rette.

Vårt tverrfaglige team representerer landets mest omfattende ekspertise på området. Teamet består av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog.

Aktivitetstilbud

I tråd med all forskning innen lungerehabilitering vil vi motivere deg til å komme i god fysisk form. Du kan delta i fellesaktiviteter som stavgang, spinning, morgentrim og trening i basseng.

Vi har et mangfold av turløyper og du har tilgang på alt fra sykler, boccia, minigolf, tennisbane/allidrettsbane og turorientering til klatrevegg og en utendørs aktivitetsløype. Vinterstid er det fine skimuligheter i nærområdet, både langrenn og alpint.

I arbeidsstua kan du fordype deg i forskjellige hobbyaktiviteter og en gang i uka arrangerer vi bingo- og hyggekveld med sang og musikk.

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Kan pårørende være med?

Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.

Kontakt oss

E-post:

Telefon: 67 02 35 80