Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding
Lunge

Rehabilitering etter Covid-19

Dette er et tilbud til deg som sliter med utfordringer knyttet til Covid-19 sykdom og trenger rehabilitering, uavhengig behandlingsform eller om du har vært innlagt som følge av sykdommen eller ikke.

Fritt rehabiliteringsvalg
Rehabiliteringstilbudet dekkes i sin helhet av det offentlige – det er ingen egenandel.
  • Varighet: 2-5 ukers opphold

Mange pasienter med et alvorlig Covid-19 forløp sliter med ulike symptom knyttet til kognitiv funksjon, angst, depresjon, nevromuskulære plager, nedsatt lungefunksjon og/eller tung pust. Dette kan føre til nedsatt livskvalitet.

Ved LHL-sykehuset Gardermoen får du hjelp til å mestre symptomer, utrede og behandle eventuelle senskader.

Kort beskrivelse

Gjennom oppholdet får du aktiv opptrening, kostholdsveiledning, bistand i utfordringer knyttet til jobb, hjelp til å takle stress og bearbeide eventuelle traumer knyttet til Covid-19 sykdommen. Underveis får du støtte fra et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, bioingeniører, psykolog, fysioterapeuter, idrettspedagoger, sosionom, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Oppholdet gir deg gode muligheter til å utveksle erfaring med andre som er i samme situasjon og prøve ut nye aktiviteter i naturskjønne omgivelser, i svømmebassenget, gymsalen og i ulike treningsrom.

Passer for

LHL-sykehuset Gardermoen kan tilby rehabilitering til voksne pasienter over 18 år fra hele landet.

For å delta i rehabiliteringen må du ha et rehabiliteringspotensiale og være i stand til å delta i tilpasset fysisk aktivitet og andre tilbud under oppholdet.

Behandlingsdetaljer

I løpet av oppholdet vil du få økt kunnskap om egen helse, hvilke utfordringer du nå har fått og hvordan du kan komme deg tilbake til hverdagen igjen. Alle får oppfølging med lege, sykepleier/ hjelpepleier og fysioterapeut.

Mange som har vært alvorlig syke av Covid-19 har tung pust og er redde for at det er farlig å trene – det er det sjelden! Ved LHL-sykehuset Gardermoen kartlegger vi din hjerte- og lungefunksjonen grundig før du får et individuelt tilpasset treningsopplegg.

Basert på dine utfordringer får du oppfølging av sosionom, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller psykolog. Dette kan være temaer som arbeidsliv, NAV, daglige aktiviteter, kosthold / ernæring eller stress og angst etter den sykdommen og behandlingen du har vært igjennom. Du får opplæring, veiledning og undervisning, individuelt og i gruppe.

Hva kan jeg forvente av oppholdet?

Erfaringene viser at de som deltar i rehabilitering blir i bedre stand til å takle hverdag og arbeidsliv, og at utrygghet og angst reduseres. I det fysiske aktivitetsopplegget får du prøvd ut egne grenser.

Gjennom undervisning fra det tverrfaglige teamet og samtaler med andre i samme situasjon, lærer du mye om hvordan andre har mestret sine utfordringer. Bedre innsikt og forståelse skaper trygghet og bedre livskvalitet.

Om forløpet

Forberedelser

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen