LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Redusert tilbud

Som følge av koronaviruset har vi endringer i vårt tilbud.

Åpent:

  • Invasiv kardiologi
  • Poliklinikk hjerte- og lunge. Vi har både telefon-, video- og fysiske konsultasjoner. Du kan få time privat og via forsikring.
  • Infeksjonsavdeling (etter avtale med Helse Sør-Øst). Denne er isolert fra resten av sykehusdriften.

Pårørende har ikke anledning til å være med inn på sykehuset (med unntak av nødvendige ledsagere).

Har du time hos oss og er usikker på om du skal møte – ring oss på 67 02 30 00

Se også LHL stenger midlertidig vårt rehabiliteringstilbud

Viktig melding
Lunge

Rehabilitering etter lungetransplantasjon

Tilrettelagt fire ukers tilbud for deg som har fått nye lunger, og som trenger opptrening for å komme i gang etter transplantasjonen.

Fritt rehabiliteringsvalg
  • Varighet: 4 ukers opphold

Dersom du trenger opptrening og oppfølging over tid etter en lungetransplantasjon kan du i samråd med Rikshospitalet søke om rehabiliteringsopphold på LHL-sykehuset Gardermoen.

Du får hjelp av landets mest omfattende ekspertise til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Passer for

For deg som har fått nye lunger, og som trenger opptrening for å komme i gang etter transplantasjonen.

Behandlingsdetaljer

Oppholdet inneholder

  • medisinsk oppfølging
  • individuelt tilpasset treningsprogram og veiledning
  • oppfølging og veiledning med ulike faggrupper basert på din nåværende situasjon og endringer i funksjonsnivå som lungetransplantasjonen har gitt deg

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Last ned brosjyrer

Velkommen til rehabilitering

på LHL-sykehuset Gardermoen

Kan pårørende være med?

Pårørende kan ved spesielle behov og etter avtale være med på deler av oppholdet. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Vi har tilbud for pårørende på Lærings- og mestringssenteret.

Kontakt oss

Telefon: 67 02 35 80