LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Dette tilbudet er for deg som har sarkoidose med symptomer fra lungene. Sykdommen kan gi mange forskjellige symptomer.

Tilbys ved

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege. Søk plass

Vurdering av din tilstand, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen.

Formålet med oppholdet er å få en vurdering av tilstanden, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen. Vi legger vekt på generell undervisning om sarkoidose, erfaringsutveksling i grupper og mye individuell oppfølging og veiledning.

Vi samler personer med sarkoidose til opphold 2-3 ganger pr. år avhengig av antall søknader.

Hvem kan søke om rehabiliteringsplass?

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivået ditt eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Hva inneholder oppholdet?

  • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
  • undervisning / spørretimer om sykdom og sykdomsforløp
  • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
  • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
  • evt. hjelp til røykestopp
  • generell kostholdsveiledning
  • veiledning og praktiske råd for mestring av hverdagsaktiviteter ved ergoterapeut
  • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
  • avspenning og stressmestring
  • veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-sykehuset Gardermoen må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 23580.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her