LHL

Hopp direkte til innhold

Smittevern: Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

Søk plass lungerehabilitering

Et eget søknadsskjema må fylles ut av lege hvis du ønsker å søke om rehabiliteringsopphold hos oss.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Last ned søknadsskjema

Skjemaet sendes av fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege til

LHL-sykehuset Gardermoen
Klinikk for rehabilitering og livsstil
Postboks 103 Jessheimbyen
2051 Jessheim

Søknad til poliklinisk undersøkelse må skrives på NAV-skjema 04-05.21 av henvisende lege.

Henvisningene vurderes og prioriteres av klinikkens lungeoverleger. Resultatet av vurderingen blir gitt til pasienten og henvisende lege.

Vi svarer gjerne på spørsmål:

Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin: 67 02 34 00

For pasienter som bor i Helse Sør-Øst

  • Søknad sendes direkte til LHL-sykehuset Gardermoen.
  • Søknad kan sendes elektronisk (via Norsk Helsenett) eller på papir.

Søknaden vurderes av klinikkens lungeleger og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil pasienten få et opphold på LHL-sykehuset Gardermoen eller andre private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst med et lungerehabiliteringstilbud. Resultatet av vurderingen blir gitt til pasienten og henvisende lege.

Elektronisk søknad via Norsk Helsenett:

  • Du som henviser må laste ned sertifikatet til LHL-klinikkene fra NHN Adresseregister.
  • Det er ingen søknadsmal for LHL-klinikkene (lungerehabilitering), men vi ber om at punktene som står i vårt eget søknadsskjema tas med.

For pasienter i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord

Helse Vest

  • Fra Sykehus/OUS/RH: godkjent.
  • Fra fastleger/avtalespesialister: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Helse Midt

  • Fra Sykehus/OUS/RH: godkjent.
  • Fra fastleger/avtalespesialister: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Helse Nord

  • Fra OUS/RH: godkjent.
  • Alle andre, også sykehus: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Her vurderes søknaden og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil pasienten få et opphold på en av de ulike private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen med et lungerehabiliteringstilbud, eller få et tilbud på LHL-sykehuset Gardermoen.