Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter har vi strengere smittevernstiltak på sykehuset enn i resten av samfunnet.

Viktig melding

Søk plass lungerehabilitering

Et eget søknadsskjema må fylles ut av lege hvis du ønsker å søke om rehabiliteringsopphold hos oss.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Last ned søknadsskjema

Skjemaet sendes av fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege til

LHL-sykehuset Gardermoen
Klinikk for rehabilitering og livsstil
Postboks 103 Jessheimbyen
2051 Jessheim

Søknad til poliklinisk undersøkelse må skrives på NAV-skjema 04-05.21 av henvisende lege.

Henvisningene vurderes og prioriteres av klinikkens lungeoverleger. Resultatet av vurderingen blir gitt til pasienten og henvisende lege.

For pasienter som bor i Helse Sør-Øst

  • Søknad sendes direkte til LHL-sykehuset Gardermoen.
  • Søknad kan sendes elektronisk (via Norsk Helsenett) eller på papir.

Søknaden vurderes av klinikkens lungeleger og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil pasienten få et opphold på LHL-sykehuset Gardermoen eller andre private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst med et lungerehabiliteringstilbud. Resultatet av vurderingen blir gitt til pasienten og henvisende lege.

Elektronisk søknad via Norsk Helsenett:

  • Du som henviser må laste ned sertifikatet til LHL-klinikkene fra NHN Adresseregister.
  • Det er ingen søknadsmal for LHL-klinikkene (lungerehabilitering), men vi ber om at punktene som står i vårt eget søknadsskjema tas med.

For pasienter i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord

Helse Vest

  • Fra Sykehus/OUS/RH: godkjent.
  • Fra fastleger/avtalespesialister: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Helse Midt

  • Fra Sykehus/OUS/RH: godkjent.
  • Fra fastleger/avtalespesialister: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Helse Nord

  • Fra OUS/RH: godkjent.
  • Alle andre, også sykehus: Må godkjennes ved Regional Koordinerende Enhet.

Her vurderes søknaden og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil pasienten få et opphold på en av de ulike private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen med et lungerehabiliteringstilbud, eller få et tilbud på LHL-sykehuset Gardermoen.

Kontakt rehabilitering

Telefon

Rehabilitering: 67 02 34 00
Åpen man–fre, kl. 10–14.30 (stengt 11–11.30)

Ta kontakt hvis du har spørsmål om ditt opphold. Søknad om plass sendes via din fastlege.