LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Foto: Ingimage
Lunge

Tidlig rehabilitering lungesyke

2-4 ukers opphold for deg som har hatt gjentakende innleggelse på lokalsykehus og som trenger rehabilitering for å komme i bedre form, mestre hverdagen igjen etter en infeksjon og forhindre rask reinnleggelse.

Fritt rehabiliteringsvalg
 • Ventetid: Du henvises og kommer direkte fra sykehuset og til opphold hos oss.
 • Varighet: 2-4 ukers opphold

Du får hjelp av landets mest omfattende ekspertise til å mestre lungesykdommen og dagliglivet. Tilbudet består av integrert utredning, behandling og rehabilitering.

Den positive effekten av lungerehabilitering er vitenskapelig dokumentert. Det er også gjort kostnadsanalyser som viser at rehabilitering kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rehabilitering er derfor viktig så vel for den enkelte pasient som for samfunnet som helhet.

Passer for

Du som har vært innlagt gjentatte ganger på grunn av forverrelser og trenger mer tid og opptrening etter en slik innleggelse.

Personer med alle typer lungesykdommer, nevromuskulære sykdommer med lungefunksjonsnedsettelse, følgetilstander etter tuberkulose eller kirurgiske inngrep på lunger eller brystkasse kan søke opphold på LHL-sykehuset Gardermoen. 

Du kan søke om opphold når som helst i sykdomsforløpet ditt. Spesielt viktig kan det være med rehabilitering dersom du merker en større endring i funksjonsnivå eller du står i fare for å miste evnen til å ivareta viktige oppgaver og roller i hverdagen. Opplæring og støtte ved nylig diagnose kan også være viktig for mange.

Behandlingsdetaljer

Oppholdet inneholder

 • utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
 • vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
 • individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning
 • evt hjelp til røykestopp
 • vurdering av behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet eller ved flyreiser
 • kostholdsveiledning
 • veiledning av ergoterapeut om hjelpemidler og praktiske råd for mestring av hverdagen
 • dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
 • avspenning og stressmestring
 • veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

Du kan få hjelp av pleierne i avdelingen til personlig stell, forflytning, bruk av medisinsk-teknisk utstyr (oksygentilskudd, nattlig ventilasjonsstøtte, forstøverapparat etc.) og hjelp til måltider dersom du skulle ha behov for dette, men målet er at du i løpet av oppholdet skal bli mer og mer selvhjulpen.

Tilpasset trening

Mange lungesyke har tung pust og tror derfor det er farlig å trene, men det er det ikke. Tvert imot gjør trening at du får bedre kontroll over sykdommen din.

Fysioterapeuter hjelper deg med å tilpasse et treningsprogram og legger til rette for at du kan fortsette treningen etter at du har kommet hjem. LHL-sykehuset Gardermoens flotte beliggenhet innbyr også til varierte former for fysisk aktivitet både inne og ute.

Du får opplæring, veiledning og undervisning både individuelt og i grupper.

For enkelte vil en del av oppholdet være arbeid med røykeslutt. Vi har et røykfritt miljø og tilbyr gruppe- og individuell oppfølging.

Om forløpet

Forberedelser

Last ned brosjyrer

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 67 02 35 80.