Hopp direkte til innhold

Tilbud til pårørende

Som pårørende er du velkommen både til å besøke og å bo på LHL-sykehuset Gardermoen.

Vi vet at hverdagen som pårørende kan være krevende. Du er derfor velkommen til å besøke og bo på LHL-sykehuset Gardermoen under hele utrednings- eller behandlingsoppholdet. Her vil du få råd, kunnskap og informasjon som kan gjøre hverdagen som pårørende enklere.

Undersøkelser viser at det kan være svært positivt for pasienter å ha med seg ektefelle eller annen familie/pårørende under sykehusoppholdet. Derfor har du som pårørende også en svært betydningsfull plass i behandlingen vår.

Pårørende er velkomne til å overnatte hos oss.

De fleste pårørende vil gjerne hjelpe

Men mange vet ikke helt hvordan. Mange pårørende savner informasjon, og gir uttrykk for at det å få informasjon gir trygghet. Mer informasjon om sykdommen gjør det lettere å være en god støttespiller.

Det er heller ikke alltid enkelt å ta vare på seg selv midt i en krevende hverdag. Mange sliter med dårlig samvittighet hvis man gjør noe på egenhånd. Men det er viktig å hente seg inn for å kunne gi noe. Ingen er utømmelige på omsorg!

Endel pårørende føler seg alene. Ved å være med andre i samme situasjon kan man dra nytte av andres erfaringer og få mulighet til å sette ord på det man opplever. Vår erfaring er at det gjør godt å dele tanker og erfaringer med andre.  

Å leve med en kronisk sykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs, pårørendedager og samtaler.

Lærings- og mestringssenteret - LMS

LMS-senteret får du som pasient eller pårørende møte helsepersonell som kan gi informasjon og bistand i å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer

Kontakt oss

E-post

E-post:

Telefon

Telefon: 67 02 35 80