LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Tilbud til yngre lungesyke

Dette tilbudet er for deg mellom 16 og 30 år som har kronisk lungesykdom. Mange yngre lungesyke sliter med å gjennomføre utdanning og holde seg i jobb, og det finnes lite tilbud om rehabilitering for denne gruppen.

Tilbys ved

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege. Søk plass

Tilbudet består av to korte opphold, 9 + 5 dager, med to til tre måneder mellom.

Formålet med oppholdet er å få en vurdering av lungesykdommen, funksjonsnivå og medisinering. Utarbeide treningsprogram, gi veiledning og undervisning slik at du best mulig kan fungere med symptomene og usikkerhet som sykdommen kan medføre på en bedre måte.

Tilbudet består av to korte opphold, 9 + 5 dager, med to til tre måneder mellom. Det opprettes et samarbeid med koordinator i kommunen i tiden mellom oppholdene for å legge forholdene til rette.

Vårt tverrfaglige team representerer landets mest omfattende ekspertise på området. Teamet består av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog. Viser for øvrig til siden om Lungerehabilitering.

Aktivitetstilbud

I tråd med all forskning innen lungerehabilitering vil vi motivere deg til å komme i god fysisk form. Du kan delta i fellesaktiviteter som stavgang, spinning, morgentrim og trening i basseng.

Vi har et mangfold av turløyper og du har tilgang på alt fra sykler, boccia, minigolf, tennisbane/allidrettsbane og turorientering til klatrevegg og en utendørs aktivitetsløype. Vinterstid er det fine skimuligheter i nærområdet, både langrenn og alpint.

I arbeidsstua kan du fordype deg i forskjellige hobbyaktiviteter og en gang i uka arrangerer vi bingo- og hyggekveld med sang og musikk.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 23580.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-sykehuset Gardermoen må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.