LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Utrednings-/vurderingsopphold

Har du en uklar diagnose, eller pustebesvær av ukjent årsak som er vanskelig å få oversikt over poliklinisk? Er det usikkert om du vil ha nytte av et rehabiliteringsopphold? Da kan vi tilby deg et korttidsopphold på fem dager.

Tilbys ved

Henvisning. Søknadsskjema fylles ut av din lege. Søk plass

Avklaring av din diagnose, sette i gang riktig behandling og plan for videre rehabilitering og trening.

Målet er å få en avklart diagnose, sette i gang riktig behandling og få på plass en plan for videre rehabilitering og trening. Vi har et tverrfaglig team med lungespesialist, fysioterapeut og sykepleier. I tillegg kobles sosionom, psykolog klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeut inn ved behov.

Vi har avansert lungefysiologisk laboratorium hvor du kan få avklart eksempelvis:

  • Lungefunksjon (pusteprøver)
  • Lunge- og hjertefunksjon under aktivitet
  • Riktig diagnose for dine pustebesvær
  • Behov for oksygentilskudd i hvile, aktivitet og ved flyreiser

Hvordan søker jeg?

For å få plass hos LHL-sykehuset Gardermoen må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Ta kontakt for pris. 

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt. Vil du vite mer om dette kan du sende e-post til ase.castilla@lhl.no eller ringe 23580.

Mer informasjon om tilbud til pårørende finner du her.