Hopp direkte til innhold

Smittevern

Av hensyn til våre pasienter er det fortsatt strenge smittevernstiltak på sykehuset.

Viktig melding

Smittevern ved LHL-sykehuset Gardermoen

Tilbake til en "normal hverdag" - med økt beredskap.

Ved LHL-sykehuset Gardermoen velger vi å ha et høyere beskyttelsesnivå enn resten av samfunnet. Mange av våre pasienter er sårbare og enkelte har høyere risiko for alvorlig utvikling av Covid-19 sykdom hvis de smittes. Vaksine gir god beskyttelse, men er dessverre ingen garanti for smitte og sykdom. Det samme gjelder ved gjennomgått Covid-19.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektivtransport. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Pårørende/Ledsager kan bli med på konsultasjon/undersøkelse. Vedkommende må være frisk og ikke være definert som nærkontakt. Alle må henvende seg i resepsjonen. Hvis reise utenfor Norge siste 10 dager, så må pårørende/ledsager bruke munnbind.

Husk: 1 meter avstand inne på sykehuset.

Koronavettregler

For inneliggende pasienter

Viktig - vær årvåken på egne symptomer!
Ved sykdomsfølelse, luftveisinfeksjon og/eller magesymptomer (dette gjelder også milde symptomer) må du snarest gi beskjed til sykepleier eller lege.

Hold avstand: Vi opprettholder 1 meter avstand inne på sykehuset.

Oppretthold gode vaner ved hoste: Host i et papirlommetørkle, kast lommetørkle og vask hender etterpå. Bruk eventuelt albukroken dersom du ikke har lommetørkle tilgjengelig.

Husk god håndhygiene: Vask med såpe og vann eller bruk hånddesinfeksjon. Unngå å håndhilse.

Kantine/buffet: Vi går tilbake til normal drift og avvikler ordningen med innpakking av mat. Desinfiser hendene før og etter selvbetjent buffe, og husk 1 meter avstand under måltidet.

Permisjon: Permisjon kan innvilges, men permisjoner skal begrenses til et minimum. Under en permisjon må godt smittevern opprettholdes; hold hendene rene, begrens antall personer du har kontakt med og unngå nærkontakt med andre enn de du bor sammen med.

For besøkende til inneliggende pasienter

Det oppfordres til besøk utendørs! Her gjelder ingen begrensing i antall, men det skal holdes minst 1 meter avstand. Besøk skal ikke foregå i bil, da det er vanskelig å opprettholde god nok avstand.

For besøk inne på sykehuset gjelder følgende:

  • Besøk begrenses til et minimum.
  • Besøkende kan ikke komme inn på sykehuset hvis de har symptomer som kan skyldes Covid-19 (hoste, feber, tung pust og/eller oppkast/diarè) eller hvis de har vært i nærkontakt med bekreftet/mistenkt smittet de siste 7 dager.
  • Besøkende må bruke munnbind under hele besøket (unntak for barn under 12 år og ved medisinsk kontraindikasjon).
  • Besøk skal foregå på eget rom og bør begrenses til 1–2 personer. Besøkende kan ikke oppsøke kantinen.
  • Husk minst 1 meter avstand!