Hopp direkte til innhold

Utdanningsplan for spesialisering i lungesykdommer ved LHL-sykehuset Gardermoen

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

LHL-sykehuset Gardermoen eies av LHL. Sykehuset åpnet i mars 2018 da LHL-klinikken Glittre og LHL-klinikken Feiring ble samlokalisert.

Sykehuset tilbyr spesialiserte tjenester innen utredning og rehabilitering av hjerte- og lungepasienter. Utdanningsplanen omhandler Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin.

 

Utdanningsplan lunge

Overordnet utdanningsplan for spesialisering i lungesykdommer ved LHL-sykehuset Gardermoen

 

LHL-sykehuset har landets største avdeling for kompleks hjerte- og lungerehabilitering og mottar pasienter fra alle helseregioner som ledd i et offentlig tilbud.

Sykehuset har ikke avtale om offentlig finansiering av generell lungepoliklinikk, men har et tilbud om lungepoliklinikk for forsikringsbasert og privat betaling.

Vi har avtale om offentlig finansiert hjertepoliklinikk som ledd i fritt behandlingsvalg. Rehabiliteringen er heldøgnsbasert og tilbys som et fire ukers opphold eller som et fem dagers utredningsopphold. Avdelingen har kun elektive innleggelser, ingen akuttinnleggelser, men mottar av og til pasienter som kommer direkte fra en akuttinnleggelse ved lokalsykehus, såkalt tidlig rehabilitering.

Lungerehabiliteringen har 96 senger fordelt på 7 ulike team. Teamene er til en viss grad spesialiserte; et team for utredningspasienter, et for arbeidsrettet lungerehabilitering, et for pasienter som venter på eller har fått lungetransplantasjon. De øvrige teamene har oftest generell lungerehabilitering, men tidvis spesialiserte grupper for pasienter med sarkoidose og alfa1-antitrypsinmangel. I 2020 er det etablert rehabilitering for pasienter som har gjennomgått COVID-19.

Avdelingen hadde i 2020 21 726 døgnopphold fordelt på 1 095 pasienter, noe lavere enn vanlig pga redusert drift under COVID-19 pandemiens start.

I 2019 hadde lungerehabiliteringen 30 879 døgnopphold fordelt på 1 394 pasienter.

Hjerterehabiliteringen har 46 senger fordelt på tre ulike team. På ett av teamene er 4-5 plasser forbeholdt pasienter med hjertesvikt. Et team er dedikert til utredning av pasienter med uavklart diagnose eller status. Minst tre ganger per år tas det inn spesialiserte grupper til rehabilitering, bl.a for pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon, medfødte hjertelidelser (GUCH) eller pasienter med ICD ("hjertestarter").

Hjerterehabiliteringen hadde i 2020 og 2019 hhv. 8 224 og 11 793 døgnopphold, fordelt på 496 og 670 pasienter.